หมายเลข ID หัวข้อ : 00105980 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/09/2018

สามารถใช้งานฮาร์ดดิสก์แบบพกพา (HDD) กับเครื่องเสียงติดรถยนต์?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สามารถใช้ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา หากรูปแบบไฟล์ตรงกับรุ่นที่เครื่องเสียงติดรถยนต์ระบุไว้.

รูปแบบไฟล์ของเครื่องเสียงติดรถยนต์รองรับการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows (FAT16, FAT32) โดยรองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล mass storage class (MSC). นอกจากนี้ ไม่สนับสนุนรูปแบบไฟล์อื่น.

หมายเหตุ:
  • ควรต่อ USB Flash-type กับระบบไฟล์ที่ถูกต้อง.
  • ควรต่อฮาร์ดดิสก์แบบพกพากับแหลงจ่ายไฟสำรอง(AC หรือ DC ).
  • ไม่ควรต่อฮาร์ดดิสก์แบบพกพาที่ได้รับพลังงานด้วย USB เนื่องจาก พอร์ต USB ของเครื่องเสียงติดรถยนต์ให้พลังงานที่ไม่เพียงพอสำหรับการหมุนจานของฮาร์ดดิสก์.