หมายเลข ID หัวข้อ : 00105980 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/11/2019พิมพ์

จะสามารถใช้ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) แบบพกพากับ สเตอริโอติดรถยนต์ได้หรือไม่?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  จะสามารถใช้ HDD แบบพกพาได้ ถ้าหากมีระบบไฟล์เดียวกันกับที่ใช้ด้วยกันได้กับที่สเตอริโอติดรถยนต์รุ่นนี้

  ระบบไฟล์สำหรับ เครื่องรับสเตอริโอติดรถยนต์ที่ใช้ได้กับ ระบบปฏิบัติการ Windows (FAT16, FAT32) โดย mass storage class (MSC) จะใช้ไม่ได้กับระบบไฟล์อื่นๆ

  หมายเหตุ:

  • ไม่รองรับระบบไฟล์ที่เป็นแบบ exFAT เครื่องนี้รองรับได้เฉพาะระบบไฟล์ที่เป็นแบบ FAT16 และ FAT32 เท่านั้น
  • สามารถใช้กับแฟลชไดรฟ์ USB ที่มีฟอร์แมทที่ถูกต้องนี้ได้
  • สามารถเชื่อมต่อกับ USB rotational HDD ที่รับไฟจากแหล่งจ่ายที่สองได้ (AC หรือ DC)