หมายเลข ID หัวข้อ : 00139363 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/01/2016

แผ่น Blu-ray Disc มีรหัสพื้นที่หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

แผ่น Blu-ray Disc® ไม่มีรหัสพื้นที่, ไม่เหมือนกับเครื่องเล่น DVD, รหัสพื้นที่สำหรับแผ่น Blu-ray Disc จะใช้ตัวอักษรแทนตัวเลข สำหรับแสดงพื้นที่หรือภูมิภาคที่แผ่นดิสก์นั้นสามารถเล่นได้.

รหัสพื้นที่สำหรับแผ่น Blu-ray Disc มีดังต่อไปนี้:

  • พื้นที่ A: อเมริกาเหนือ, อเมริกาใต้, U.S. Territories, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ไต้หวัน และ บริเวณอื่นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • พื้นที่ B: ยุโรป, แอฟริกา, ตะวันออกกลาง, ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์.
  • พื้นที่ C: เอเชีย (ยกเว้น สำหรับญี่ปุ่น, เกาหลี, ไต้หวัน, และ บริเวณอื่นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
  • Region FREE: อันนี้ไม่ได้เป็นการตั้งค่าที่เป็นทางการ, แต่แผ่นที่มีสัญลักษณ์ region FREE จะไม่การตั้งค่าแฟล็ก หรือมีการตั้งเป็นแฟล็กของทุกพื้นที่ (A, B & C).

หมายเหตุ: รหัสพื้นที่สำหรับภาพยนตร์ Blu-ray Disc ที่มีจำหน่ายสามารถจะอยู่ที่ด้านหลังของกล่องใส่แผ่น Blu-ray Disc.

อุปกรณ์ หรือ ไดร์ฟ Blu-ray Disc จะรองรับการเล่นของแผ่น Blu-ray Disc ที่ซื้อในพื้นที่เดียวกัน, ยกเว้นจะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเครื่องเล่นหรือเอกสารของเครื่องคอมพิวเตอร์. หมายถึงว่า เครื่องเล่น Blu-ray Disc ที่ซื้อในสหรัฐอเมริกาจะเล่นแผ่น Blu-ray Disc ใด ๆ ในพื้นที่ A, แต่จะไม่เล่นแผ่นจากพื้นที่ B หรือ C. (ยกเว้น ที่แผ่นเครื่องเล่น หรือไดร์ฟมีการเข้ารหัสไว้เป็น Region FREE.) ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่น Blu-ray Disc ที่ซื้อในพื้นที่อื่นด้วยเช่นกัน.

สำคัญ:

  • รหัสพื้นที่ที่ตั้งไว้ในอุปกรณ์เครื่องเล่น Blu-ray Disc ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้.
  • การปรับตั้งค่ารหัสพื้นที่สำหรับไดร์ฟ Blu-ray Disc ของเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถทำการเปลี่ยนภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีซอฟต์แวร์ที่ใช้ทำการเปลี่ยนแปลงนั้นได้, และสามารถทำการเปลี่ยนได้เพียง 5 ครั้ง. ให้อ้างอิงกับเอกสารซอฟต์แวร์เครื่องเล่น Blu-ray Disc นั้นสำหรับคำสั่งต่าง ๆ ในวิธีการเปลี่ยน การปรับตั้งค่าของรหัสพื้นที่.
  • สำหรับไดร์ฟ Blu-ray Disc ส่วนใหญ่, รหัสพื้นที่ ที่ซอฟต์แวร์นั้นได้ทำการเปลี่ยนในครั้งที่ 5 จะเป็นรหัสที่ถาวรซึ่งเมื่อทำการปรับเปลี่ยนไปแล้วจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้อีก.
  • ในกรณีที่รหัสพื้นที่ของไดร์ฟ Blu-ray Disc นั้นถูกเปลี่ยนไปเป็นของพื้นที่ไม่พึงประสงค์ไปแล้ว, และท่านต้องการใช้แผ่น Blu-ray Discs ที่มีรหัสพื้นที่แตกต่างออกไป, จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนไดร์ฟเป็นตัวใหม่เข้าไปแทน.