หมายเลข ID หัวข้อ : 00200211 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2018

หน้าจอของทีวีกะพริบในระหว่างการเล่นกลับ Blu-ray Disc หรือ DVD.

  ทีวีอาจจะทำงานร่วมกันไม่ได้กับสัญญาณวิดีโอ 24p. กรุณาใช้หนึ่งในวิธีแก้ปัญหาด้านล่างนี้ เพื่อลดปัญหา.

  • ปรับการตั้งค่าของ Deep Colorไปที่ OFF ”ในทีวี. 
   หมายเหตุ: กรุณาอ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของทีวี ในเรื่องวิธีการปรับไปเป็น OFF ของการตั้งค่า“Deep Color”.

  • ปรับไปที่ OFF ของการตั้งค่าของ “Deep Color” ในด้านเครื่องเล่น Ultra HD Blu-Ray

   1. โดยการใช้รีโมทของเครื่องเล่น Blu-ray Disc, กดไปที่ปุ่ม Home.
   2. เลือกที่ Setup.
   3. เลือกไปที่ Screen Settings.
   4. เลือกที่ HDMI Deep Color Output, จากนั้นตั้งไปที่ OFF.
  • ตั้งค่า 24p Output ไปที่ OFF ในเครื่องเล่น Ultra HD Blu-Ray สำหรับแต่ละชนิดของแผ่นที่ท่านดู.

   1. โดยการใช้รีโมทของเครื่องเล่น Blu-ray Disc, กดไปที่ปุ่ม Home.
   2.            
   3. เลือกที่ Setup.
   4. เลือกไปที่ Screen Settings.
   5. เลือกที่ 24p Output.
    • สำหรับ Blu-ray Disc:
     ให้เลือกไปที่ Ultra HD Blu-ray/BD-ROM, then set to OFF. (ค่าเริ่มต้นคือ AUTO)
    • สำหรับ DVD:
     เลือกไปที่ DVD-ROM, จากนั้นตั้งค่าไปที่ OFF. (ค่าเริ่มต้นคือ AUTO)