หมายเลข ID หัวข้อ : 00201209 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022

รหัสโซนของแผ่นดีวีดี(DVD region code) คืออะไร?

  ภาพยนตร์ DVD ที่วางจำหน่ายจำนวนมากจะมีรหัสโซนอยู่ด้วยเพื่อเป็นการป้องกันการนำแผ่นนั้นไปเล่นกลับในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อื่นที่นอกเหนือจากที่ออกวางจำหน่าย. ภาพยนตร์ DVD ที่ออกในภูมิภาคหนึ่งอาจจะเล่นได้เฉพาะในเครื่องเล่น DVD ที่ผลิตสำหรับภูมิภาคนั้นโดยเฉพาะ. ที่ทำเช่นนี้ก็เพราะสตูดิโอและบริษัทวิดีโอสำหรับรับชมตามบ้านจำนวนมาก ต้องการควบคุมการส่งออกภาพยนตร์ DVD ต่าง ๆ ไปยังประเทศ / ภูมิภาคอื่นว่าจะให้เป็นอย่างไรและเมื่อใด อย่างไรก็ตาม จะมีภาพยนตร์ DVD บางเรื่องไม่ได้มีการเข้ารหัสโซนและจะทำการเล่นในเครื่องเล่นใด ๆ ในภูมิภาคใด ๆ ก็ได้

  ข้อความแสดงความผิดพลาด ERROR: การเล่นของแผ่นนี้ทำไม่ได้ตามข้อจำกัดของพื้นที่และการแสดงของ เครื่องเล่น DVD นี้ (Playing Of This Disc Prohibited By Area Limits is displayed on the DVD player) จะแสดงเมื่อมีความพยายามที่จะเล่นแผ่นที่มีการเข้ารหัสโซนไว้ในเครื่องเล่น DVD ที่มีการระบุโซนไว้แตกต่างออกไป ตัวอย่างเช่น, ถ้าหากท่านพยายามจะเล่นแผ่นที่ผลิตสำหรับวางจำหน่ายในประเทศจีน (Region 6) ในเครื่องเล่น Sony DVD ที่ระบุไว้สำหรับแผ่นใน ประเทศสหรัฐอเมริกา (Region 1) ท่านจะได้รับข้อความแสดงความผิดพลาดนี้

  ข้อสำคัญ:ในบางอุปกรณ์ เช่นไดร์ฟ DVD สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถจะแก้ไข (โดยมีข้อจำกัด) ให้เล่นแผ่นจากภูมิภาคอื่นที่นอกเหนือจากที่มีการออกแบบไว้ได้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับว่าอุปกรณ์ DVD ของท่านสามารถจะแก้ไขได้หรือไม่ ถ้าได้ จะต้องทำอย่างไร ให้อ้างอิงกับรายละเอียดข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์นั้นและคู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าหากเครื่องเล่นของท่านมีการเริ่มแสดงข้อผิดพลาดในรหัสโซนโดยกะทันหันเมื่อพยายามจะเล่นแผ่นจากภูมิภาคที่เหมาะสมแล้ว แสดงว่าอาจจะต้องได้รับการตรวจซ่อมแล้ว การซ่อมและการรับประกัน

  การจำหน่ายแผ่นสำหรับหลายโซนไม่ได้มีในความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม จะมีภาพยนตร์ DVD บางเรื่องไม่ได้มีการเข้ารหัสโซนและจะทำการเล่นในเครื่องเล่นใด ๆ โดยไม่เกี่ยวกับภูมิภาคที่ออกวางจำหน่าย แผ่นดิสก์เหล่านี้อาจจะมีป้ายแสดงเป็น Region 0 หรือ All แผ่นดิสก์จำนวนมากสร้างขึ้นมาด้วยซอฟต์แวร์ถ่ายภาพจากวิดีโอตามบ้านแล้วเข้ารหัสเป็น Region 0 และจะสามารถเล่นในเครื่องเล่น DVD ของท่านได้

  เครื่องเล่น DVD ที่จำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีการกำหนดรหัสสำหรับเล่นแผ่น DVD Region 1 นอกจากนี้ยังจะเล่นกับแผ่นที่มีป้ายแสดง Region 0 หรือ All ได้อีกด้วย ไม่มีวิธีการใดที่จะแก้ไขรหัสโซนนี้ได้

  ต่อไปนี้เป็นรหัสโซนของแผ่นดีวีดี (DVD region code)

  • Region 1 - ประเทศแคนาดา, ประเทศสหรัฐอเมริกา และดินแดนอาณาเขตของ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • Region 2 - ประเทศญี่ปุ่น ยุโรป แอฟริกาใต้ ตะวันออกกลาง (รวมถึงอียิป) และเกาะกรีนแลนด์
  • Region 3 - เอเซียตะวันออกเฉียงใต้, และเอเซียตะวันออก (รวมถึงฮ่องกง)
  • Region 4 -ประเทศออสเตรเลีย,ประเทศนิวซีแลนด์, หมู่เกาะในแปซิฟิก, อเมริกากลาง, ประเทศเมกซิโก, อเมริกาใต้, และหมู่เกาะแคริเบียน
  • Region 5 - ยุโรปตะวันออก, ประเทศรัสเซีย, อนุภูมิภาคอินเดีย, ประเทศแอฟริกา, ประเทศเกาหลีเหนือ และประเทศมองโกเลีย
  • Region 6 - ประเทศจีน
  • Region 7 - สำรองสำหรับการใช้งานพิเศษที่ไม่มีการระบุ
  • Region 8 - พิเศษสำหรับนานาชาติ สำหรับการเดินทางทางอากาศและทางทะเล

  หมายเลขโซนของแผ่นดิสก์หรือเครื่องเล่นของท่านสามารถจะดูได้จากไอคอนลูกโลกมาตรฐานที่จะมีหมายเลขภูมิภาคซ้อนอยู่ด้านใน ถ้าหากเป็นแผ่นที่เล่นได้มากกว่าหนึ่งโซน จะมีหมายเลขระบุไว้มากกว่าหนึ่งหมายเลขในลูกโลกนั้น ถ้าหากแผ่นไม่มีการระบุรหัสโซนใด ๆ ไว้ แสดงว่าเป็น 0 หรือ ALL สำหรับทุกภูมิภาค