หมายเลข ID หัวข้อ : 00156569 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2019พิมพ์

คู่สนทนาไม่ได้ยินเสียงของฉันในระหว่างการโทรศัพท์แบบแฮนด์ฟรีผ่านทาง Bluetooth

    ถ้าหากเสียงของท่านรับฟังได้ยาก และออกมาด้วยความเบาและไกล ให้ปรับ ระดับเสียงของ โทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อกับ ระบบเสียง Bluetooth นั้นและพูดให้ชัดในขณะที่หันหน้าเข้าหาระบบ

    ถ้าหากยังมีเสียงดังเบาต่อไปอีก เมื่อท่านเพิ่ม ระดับเสียงของ โทรศัพท์มือถือแล้ว ถ้าหากระบบของท่านมีการปรับ Mic Gain อยู่ให้ลองทำการปรับดู นี่จะทำให้ท่านสามารถสลับไปมาระหว่าง ระดับเสียงสองค่าที่เหมาะสมกับคู่สนทนาในระหว่างการคุยโทรศัพท์

    ถ้ามีการวางโทรศัพท์ไว้อย่างถูกต้องแล้ว และยังคงไม่ดีขึ้นหลังจากที่เพิ่ม ระดับเสียง ให้ตรวจเช็คดูว่ามีข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อหรือไม่ รายละเอียดเพิ่มเติมในการเชื่อมต่อและการติดตั้งไมโครโฟน ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของแต่ละอุปกรณ์นั้น