หมายเลข ID หัวข้อ : 00065337 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/09/2015

จะสามารถแกะแผ่นฟิล์มสำหรับป้องกันบนหน้าจอ LCD ออกได้หรือไม่?

การแกะแผ่นฟิล์มสำหรับป้องกันบนหน้าจอ LCD ออก

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ตัวฟิล์มป้องกันการสะท้อนแสง ที่ติดกับหน้าจอ LCD มอนิเตอร์จะใช้สำหรับช่วยลดการสะท้อนแสง และไม่ควรแกะออกไป. ถ้าต้องการจะใช้แผ่นชีทสำหรับป้องกัน, ให้ติดทับลงไปบนแผ่นฟิล์มป้องกันการสะท้อนแสงได้เลย.

Image

[A] Anti-reflective film