หมายเลข ID หัวข้อ : 00065472 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020

วิธีการป้องกันไอคอนต่าง ๆ ไม่ให้แสดงบนหน้าจอ LCD ของกล้อง.

การป้องกันไอคอนต่าง ๆ ไม่ให้แสดงบนหน้าจอ LCD ของกล้อง.

  1. บนตัวกล้อง, ให้กดที่ ปุ่ม  MENU.
  2. เลือกไปที่ ไอคอนของ  Custom Settings.
   Custom Settings Icon
  3. เลือกไปที่ ปุ่ม DISP.
  4. เลือกรายการที่ไม่ต้องการให้แสดงออกมา.
  5. กดที่ตรงกลางของวงล้อควบคุมเพื่อยกเลิกการใส่เครื่องหมายเลือกที่รายการที่เลือกไว้นั้น.
  6. ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 4 และ 5 จนกระทั่ง ท่านได้ยกเลิกการเลือกของแต่ละรายการที่ต้องการ.

   หมายเหตุ: อย่างน้อยหนึ่งรายการจะต้องมีการเลือกไว้เพื่อทำการบันทึกและออกจากเมนู.

  7. กดที่ปุ่ม MENU.