หมายเลข ID หัวข้อ : 00112537 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2018

หน้าจอ LCD และช่องมองภาพไม่มีการแสดงสีของรูปภาพออกมาอย่างถูกต้อง.

    เมื่อมีการใส่เลนส์ที่ไม่รองรับ Fast Hybrid AF, หรือใส่เลนส์ A-mount โดยใช้ตัว mount adaptor, บางส่วนของหน้าจอ LCD หรือช่องมองภาพ อาจจะมีการแสดงสีที่แตกต่างจากของภาพจริงได้, ซึ่งไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติแต่อย่างใด.

    หมายเหตุ: แม้ว่า สีที่แสดงออกมาบนหน้าจอ LCD และช่องมองภาพไม่สะท้อนตามสีจริงของภาพ, เรื่องนี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อภาพจริงที่บันทึกโดยตัวกล้องนี้. สีที่ถูกต้องสามารถดูได้ เมื่อบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือพิมพ์ออกมา.