หมายเลข ID หัวข้อ : 00199813 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/07/2018พิมพ์

วิธีการโอนถ่ายไฟล์เพลงต่าง ๆ ไปให้กับเครื่องเล่นแบบพกพา โดยใช้ซอฟต์แวร์ Windows Media Player.

  วิธีการโอนถ่ายแทรคเพลงต่าง่ ๆ จากแผ่น audio CD ไปให้กับเครื่องเล่นแบบพกพา โดยใช้ซอฟต์แวร์ Windows Media Player 12.

  ท่านสามารถใช้ฟังก์ชัน Rip ของซอฟต์แวร์ Windows Media Player ทำการนำเข้าเพลงจากแผ่นซีดีได้. เมื่อทำการคัดลอกไฟล์ไปให้กับฮาร์ดไดร์ฟในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเสร็จแล้ว, จะสามารถทำการโอนย้ายไปให้กับเครื่องเล่นแบบพกพาได้. ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  หมายเหตุ: เพลงที่นำเข้าจะมีการจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Music ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น.

  1. ใส่แผ่น audio CD เข้าไปในไดร์ฟ CD/DVD ของเครื่องคอมพิวเตอร์.
  2. เปิดซอฟต์แวร์ Windows Media Player ขึ้นมา.
  3. ในซีกทางด้านซ้ายมือ ให้คลิกที่ชื่อของซีดีนั้น. รายการของเพลงจากแผ่นซีดี จะแสดงขึ้นมา.

   หมายเหตุ: ชื่อของซีดีอาจจะแสดงออกมาเป็น Unknown album. ในกรณีนี้, ท่านอาจจะต้องการหาชื่อของแทรคต่าง ๆ ก่อน. พร้อมกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้, ให้คลิกขวาที่ชื่อของแผ่นและจากนั้นให้คลิกที่ Update album info จากเมนูนั้น.

  4. เพลงทั้งหมดจะมีกรอบอยู่ด้วยในแต่ละอัน โดยค่าเริ่มต้นกรอบทั้งหมดจะมีการใส่เครื่องหมายเลือกไว้. ถ้าหากมีแทรคที่ท่านไม่ต้องการจะทำการโอนถ่าย ให้ทำการคลิกเพื่อเอาเครื่องหมายเลือกออก.
  5. จากเมนู ให้คลิกที่Rip CD.

  เมื่อเพลงได้รับการนำเข้าไปแล้ว, ท่านสามารถจะทำการโอนถ่ายไปให้กับเครื่องเล่นแบบพกพาของท่านได้โดยการทำดังต่อไปนี้:

  1. ในซีกทางด้านซ้ายมือ ใน Library, คลิกที่ Music.

   หมายเหตุ: รายการของเพลงจะแสดงขึ้นมา.

  2. เชื่อมต่อเครื่องเล่น่แบบพกพาของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์.
  3. คลิกที่แทบ Sync.
  4. หาแทรคที่ท่านต้องการจะโอนถ่ายและจากนั้นลากและวางไปในบริเวณ Sync list. ท่านสามารถลากแยกเพลงหรือทั้งอัลบั้ม.

   หมายเหตุ: เพื่อทำการลากอัลบั้มทั้งชุด ให้ลาก album cover ไปที่บริเวณSync list.

  5. กระบวนการซิงค์ควรจะเริ่มต้นทำงาน. ถ้าหากไม่มีการเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ, ที่ด้านบนของแทบ Sync, คลิกที่ปุ่ม Start sync.