หมายเลข ID หัวข้อ : 00179102 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/07/2017พิมพ์

วิธีการสร้างรายการเล่นและโอนถ่ายไปให้กับอุปกรณ์อื่น โดยใช้ Media Go

  อ้างอิงกับขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการสร้างรายการเล่นและโอนถ่ายไปให้กับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ เช่น เครื่อง Walkman โดยการใช้ Media Go.

  หมายเหตุ:

  • รายการเล่น คือ รายชื่อของแทรค/เพลง ที่จะทำการเล่น ท่านสามารถทำการรวบรวม แทรค/เพลง ที่ท่านชื่นชอบ และเล่นตามลำดับที่ต้องการได้.
  • ท่านสามารถสร้างรายการเล่นและโอนถ่ายไปให้กับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ เช่น เครื่อง Walkman โดยการใช้ Media Go.
  • Media Go จะได้ติดตั้งไว้ก่อนในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านล่วงหน้า.

   ให้ทำการดาวน์โหลด Media Go ได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้.
   http://mediago.sony.com/enu/features

  1. เปิด Media Go ขึ้นมา และ คลิกที่ Library - Playlists ในเมนูด้านซ้าย (แถบสำหรับการเลือกดู).

   [A] เมนูทางด้านซ้าย
   [B] รายการเล่น
   Media Go_01

  2. คลิกที่ New Playlist ในเมนูที่แสดงที่ด้านล่างของหน้าต่างนี้.

   [C] รายการเล่นใหม่
   Media Go_02

  3. เมื่อมีหน้าต่าง New Playlist แสดงขึ้นมา, ให้ใส่ชื่อของรายการเล่นนั้นเข้าไป.
   Media Go_03

   หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการเล่นที่สร้างขึ้นมาแสดงอยู่ในเมนูด้านซ้ายมือ และในส่วนของรายการเล่น.
   Media Go_04

  4. คลิกที่ Library - Music ในเมนูด้านซ้ายมือ และ จากนั้น ให้เลือก แทรค/เพลง ที่ท่านต้องการจะเพิ่มเข้าไปในรายการเล่นที่สร้างขึ้นมา.

   Media Go_05

   หมายเหตุ:

   • แทรค/เพลง ที่เลือกจะถูกไฮไลท์ไว้ด้วยสีน้ำเงิน.
   • ถ้ามีการเลือก แทรค/เพลง ไว้หลายอันพร้อมกัน ให้คลิกที่ แทรค/เพลงเหล่านั้น ในขณะที่กดคีย์ Ctrl ไว้.
  5. คลิกที่ Destination: รายการที่ขยายลงมาจะแสดงที่ด้านล่างของหน้าต่าง และ ให้เลือกที่รายการเล่นที่ท่านได้สร้างในขั้นตอนที่ 3 เป็นปลายทาง.
   จากนั้น, คลิกที่ Add To เพื่อเพิ่ม แทรค/เพลง ที่เลือกไว้เข้าไปให้กับรายการเล่นนั้น.

   [D] Add To
   Media Go_06

   หมายเหตุ:

   • คลิกที่ Library - Playlists ในเมนูด้านซ้ายมือ ท่านสามารถตรวจสอบดู แทรค/เพลง ท่านเพิ่มเข้าไปได้.
   • ท่านสามารถทำการเปลี่ยนลำดับของ แทรค/เพลง ได้โดยการลากและวาง รายการนั้น.
  6. การโอนถ่ายรายการเล่นไปให้กับอุปกรณ์ที่ใช้งานด้วยกันได้ เช่น เครื่อง Walkman.

   1. เปิด Media Go ขึ้นมาและเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้งานด้วยกันได้นั้นเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์.
   2. คลิกที่ Library - Playlists ในเมนูด้านซ้ายมือ จากนั้น ให้เลือกที่รายการเล่นที่ท่านต้องการจะโอนถ่ายไป.
  7. ตรวจสอบว่า มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ในรายการที่ขยายลงมา สำหรับ Destination:, จากนั้น คลิกที่ Add Playlist To เพื่อเริ่มการโอนถ่ายรายการเล่นนั้น.

   [E] เพิ่มรายการเล่นเข้าไป
   Media Go_08

   หมายเหตุ: คลิกที่ right arrow ที่แสดงกับชื่อของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ในเมนูด้านซ้ายมือ จากนั้น ให้เลือกรายการเล่นที่ท่านถ่ายโอนมา ถ้าหาก แทรค/เพลง ที่ท่านเพิ่มเข้าไปแสดงขึ้นมา แสดงว่ารายการเล่นนั้นได้รับการโอนถ่ายมาให้กับอุปกรณ์นั้นอย่างถูกต้อง.

  8. เมื่อท่านตรวจสอบว่า รายการเล่นนั้นได้รับการโอนถ่ายมาอย่างถูกต้อง ให้คลิกที่ eject ที่อยู่กับชื่อของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่นั้น.
   ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชื่อนั้นได้หายไป จากนั้น ให้ปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์.