หมายเลข ID หัวข้อ : 00179108 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/07/2017พิมพ์

วิธีการโอนถ่ายเพลงจาก Mac OS ไปให้กับเครื่องเล่น Walkman

  ท่านสามารถทำการโอนถ่ายเพลงโดยการลากและวางได้โดยตรงจาก Finder ของ Mac OS หรือหน้าจอ Music library ของ iTunes ไปให้กับโฟลเดอร์ MUSIC ในเครื่อง Walkman ของท่าน.

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากท่านนำเข้าเพลงจากหน้าจอ Music library ของ iTunes, เพลงแต่ละเพลงจะได้รับการโอนถ่ายเป็นไฟล์แยกกัน แทนการเป็นโฟลเดอร์เดียวพร้อมชื่ออัลบั้ม.
  • เพลงที่มีการป้องกันลิขสิทธิ์ เช่น เพลงที่ซื้อจาก iTunes Store, จะไม่สามารถโอนถ่ายได้.
  1. เชื่อมต่อเครื่อง Walkman ของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้.
   เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จ, ไอคอน WALKMAN (หรือ ชื่อของการ์ด microSD) จะแสดงที่หน้า desktop ของ Mac OS.

   หมายเหตุ: เมื่อใช้เครื่อง Walkman ที่รองรับการ์ด microSD ได้, ท่านจะสามารถระบุปลายทางที่จะทำการโอนถ่ายไปของคอนเทนท์ของท่านได้. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้กับเครื่องนั้น.
  2. เลือกที่ WALKMAN ในแถบด้านข้างของ Finder, จากนั้น เปิดโฟลเดอร์ MUSIC.
  3. ให้ทำการโอนถ่ายเพลงด้วยหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้.
   • การโอนถ่ายจาก Finder
    1. ดับเบิลคลิกโฟลเดอร์ที่เพลงที่ท่านต้องการจะโอนถ่ายเก็บอยู่ใน Mac OS เพื่อเปิดขึ้นมา.
    2. วางโฟลเดอร์ที่มีเพลงที่ท่านต้องการจะโอนถ่ายเก็บบันทึกอยู่ ไว้ต่อจากโฟลเดอร์ MUSIC ของเครื่อง Walkman ของท่าน.
     Image
   • การโอนถ่ายจากหน้าจอ library ของ iTunes
    1. เปิด iTunes ขึ้นมา, จากนั้น ให้เปิดหน้าต่าง iTunes library ขึ้นมา.
    2. วางโฟลเดอร์ที่มีเพลงที่ท่านต้องการจะโอนถ่ายเก็บบันทึกอยู่ ไว้ต่อจากโฟลเดอร์ MUSIC ของเครื่อง Walkman ของท่าน.
     Image
  4. ลากและวางเพลงที่ท่านต้องการจะโอนถ่ายไปให้กับโฟลเดอร์ MUSIC ของเครื่อง Walkman ของท่าน.
   เมื่อมีเพลงที่ท่านต้องการจะโอนถ่ายแสดงในโฟลเดอร์ MUSIC แสดงให้ทราบว่า การโอนถ่ายนั้นทำได้สำเร็จ.

   หมายเหตุ: เพลงและโฟลเดอร์จะได้รับการจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร. ลำดับชั้นอาจจะแตกต่างกันไปตามสภาวะแวดล้อมในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
  5. ลากและวางไอคอน WALKMAN ไปให้กับไอคอน Trash เพื่อทำการปิด Walkman ของท่าน. เมื่อไอคอน WALKMAN หายไปจาก Desktop, ให้ทำการถอดเครื่อง Walkman จาก Mac OS.