หมายเลข ID หัวข้อ : 00199838 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/10/2022พิมพ์

วิธีการโอนถ่ายออดิโอไปให้กับเครื่องเล่นแบบพกพา โดยใช้อินเตอร์เฟซของ Windows Explorer

  ท่านสามารถทำการโอนย้ายข้อมูลไปให้กับเครื่องเล่นแบบพกพาได้โดยตรงโดยการลากและวางไฟล์ต่าง ๆ โดยใช้ อินเตอร์เฟซของ Windows Explorer ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านติดตั้ง Windows Media Player เวอร์ชัน 10 หรือที่ต่ำกว่า ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน จะต้องติดตั้ง Windows Media Player เวอร์ชัน 11 ให้กับเครื่องเล่นแบบพกพา เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

  1. หาไฟล์เพลงต่าง ๆ ที่ท่านต้องการจะโอนถ่ายไปให้กับเครื่องเล่นแบบพกพา
  2. คลิกที่ เริ่มต้น (Start) และจากนั้นคลิกที่ คอมพิวเตอร์ของฉัน (My Computer)
  3. ในหน้าต่างของ คอมพิวเตอร์ของฉัน (My Computer) ใน อื่นๆ (Other) ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องเล่นแบบพกพาของท่าน
  4. ในหน้าต่างของ คอมพิวเตอร์ของฉัน (My Computer)\ [ชื่อของเครื่องเล่นแบบพกพาของท่าน] ดับเบิลคลิกที่ ที่เก็บข้อมูลภายใน (Internal Storage)
  5. ตอนนี้ท่านก็จะสามารถลาก และวางไฟล์หรือโฟลเดอร์เพลงต่าง ๆ ของท่าน ไปไว้ในตำแหน่งนี้ได้แล้ว