หมายเลข ID หัวข้อ : 00252596 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/05/2021พิมพ์

วิธีการ ถ่ายโอนไฟล์เพลงไปให้กับการ์ด microSD ในเครื่อง Walkman

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  สำหรับเครื่อง Walkman รุ่นที่รองรับการ์ด microSD ท่านสามารถ ถ่ายโอน ไฟล์เพลงไปให้กับ การ์ด microSD และเล่นเพลงเหล่านั้นได้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อใช้ เครื่อง คอมพิวเตอร์ทำการ ถ่ายโอน ไฟล์เพลงไปให้กับการ์ด microSD ในเครื่อง Walkman:​

  หมายเหตุ:

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  • เมื่อท่านใช้การ์ด microSD ใน Walkman ในครั้งแรก การ์ด microSD นั้นจะต้องได้รับการฟอร์แมทด้วยเครื่อง Walkman นั้นก่อน สำหรับวิธีการฟอร์แมทการ์ด microSD ให้อ้างอิงกับ  คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide)
  • ก่อนทำการ ถ่ายโอนไฟล์ไปให้กับ การ์ด microSD ให้ตรวจดูคำเตือนที่อ้างอิงไว้ในหัวข้อ มีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องสนใจในการใช้การ์ด microSD? .

  วิธีการ ถ่ายโอนไฟล์เพลงไปให้กับการ์ด microSD

  1. เสียบการ์ด microSD เข้าไปในช่องการ์ด microSD ในเครื่อง Walkman
   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในวิธีการเสียบการ์ด microSD เข้าไปในเครื่อง Walkman ให้อ้างอิงกับ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide)
  2. ในเมนู ตำแหน่งของการถ่ายโอนUSB (Location for USB Transfer) หรือ การตั้งค่าหน่วยความจำ USB (USB storage settings) ให้เลือกที่ การ์ด SD (SD Card)
   หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้สำหรับ NW-A10/A20/ZX2/ZX100 ซีรีส์ เท่านั้น สำหรับขั้นตอนโดยละเอียด ให้อ้างอิงกับ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide)
  3. ถ่ายโอนไฟล์เพลงไปให้กับการ์ด microSD
   หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้จะคล้ายกับวิธีการที่ท่านทำการ ถ่ายโอนไฟล์ไปให้กับ หน่วยความจำภายในของเครื่อง Walkman
   • สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows: ใช้แอป Music Center for PC เพื่อถ่ายโอนไฟล์เพลง
    • หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อย การถ่่่ายโอนเนื้อหาให้กับอุปกรณ์เสียงเช่นเครื่อง WALKMAN (มีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)
    • หมายเหตุสำหรับ NW-A30/A40/A50/A100/WM1/ZX300/ZX500 ซีรีส์: เลือก หน่วยความจำ เป็น ปลายทาง
    • หมายเหตุสำหรับ NW-A100/ZX500 ซีรีส์:
     • เครื่อง Walkman ไม่สามารถได้รับการรองรับ เมื่อ Music Center for PC เป็นเวอร์ชันที่ต่ำกว่า 2.1.0 ในกรณีนี้ ให้ทำการอัปเดต ซอฟต์แวร์ Music Center for PC ไปเป็นเวอร์ชันล่าสุด
     • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ใช้สาย USB Type-C (ที่ให้มากับเครื่อง Walkman) ทำการเชื่อมต่อกับ คอมพิวเตอร์ และเลือกที่ การโอนไฟล์ (File Transfer) ในเมนู ใช้ USB สำหรับ (Use USB for) ในเครื่อง Walkman ไว้แล้ว
   • สำหรับคอมพิวเตอร์ Mac: ใช้ซอฟต์แวร์ที่รองรับคอมพิวเตอร์ Mac และ Walkman ของคุณ ฟังก์ชันที่รองรับได้ จะแปรผันไปตามเครื่อง Walkman ของท่าน สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide)