หมายเลข ID หัวข้อ : 00273772 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/12/2021

มีแอปหายไปจากหน้าจอแอปพลิเคชัน จะมีวิธีการหาได้ให้พบได้อย่างไร? (Android 9 , Android 10, Android 11)

  การแก้ปัญหา:

  ต่อไปนี้เป็นเหตุผลที่เป็นไปได้ที่ทำไมจึงไม่มีแอปแสดงบนหน้าจอแอปพลิเคชัน:

  • แอปนั้นถูกลบออกไป
  • แอปนั้นถูกปิดการทำงานไป
  • แอปนั้นถูกซ่อนไว้ ตัวอย่างเช่น ใน อุปกรณ์ Xperia™ บางตัวที่ทำงานด้วย Android™ เวอร์ชัน 4.2 หรือที่สูงกว่าจะมีตัวเลือกการซ่อนแอปจากหน้าจอแอปพลิเคชันอยู่

  โปรดลองวิธีเหล่านี้ทีละข้อ ตรวจสอบหลังดำเนินการแต่ละวิธีว่าแก้ปัญหาได้หรือไม่ก่อนลองวิธีถัดไป

  • ตรวจสอบดูว่ามีแอปอะไรติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ของท่านบ้าง
  • ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปนั้นเข้าไปใหม่จาก Google Play™ ถ้าหากแอปจากบริษัทอื่นหายไปจากหน้าจอแอปพลิเคชัน ท่านอาจจะมีการยกเลิกการติดตั้งไปโดยไม่ได้ตั้งใจก็ได้
  • เปิดการทำงานแอปนั้นในเมนูการตั้งค่า (Settings) ถ้าหากแอปจากบริษัทอื่นหายไปจากหน้าจอแอปพลิเคชัน ท่านอาจจะมีการปิดการทำงานไปโดยไม่ได้ตั้งใจก็ได้ แอปพลิเคชันของ Sony เช่น แอปพลิเคชัน Music, Album, Alarm และ Messaging จะมี ตัวเลือกปิด/เปิดการทำงาน (Disable/Enable) อยู่ด้วย แอปของ Google™ บางตัวเช่น Chrome อาจจะมีตัวเลือกปิด/เปิดการทำงาน (Disable/Enable) อยู่ด้วยเช่นกัน แอปของบริษัทอื่น ๆ ทั้งหมดสามารถจะยกเลิกการติดตั้งได้
  • รีเซ็ตค่ากำหนดของแอป (App preferences) ใหม่ อุปกรณ์ที่ทำงานบน Android™ เวอร์ชัน 4.1 หรือสูงกว่าจะมีตัวเลือกให้ทำการรีเซ็ตค่ากำหนดแอป (App preferences) ให้ การทำงานนี้จะรีเซ็ตแอปที่ปิดการทำงานไว้ทั้งหมด ปิดการแจ้งเตือนของแอป กำหนดแอปพลิเคชันเริ่มต้นสำหรับการทำงานบางอย่าง และจำกัดข้อมูลการทำงานเบื้องหลังสำหรับแอปต่าง ๆ
  • การจัดเรียงแอปต่าง ๆ บนหน้าจอแอปพลิเคชันใหม่ เลือกที่ ปรับแต่งเอง (Custom)/จัดลำดับเอง (Own order) หรือ ตามชื่อ (By name)/ตามตัวอักษร (Alphabetical) ในเมนูหน้าจอแอปพลิเคชัน

  การตรวจสอบว่ามีแอปอะไรติดตั้งอยู่บ้าง

  Android 9, 10, 11

  ถ้าต้องการตรวจดูว่ามีแอปอะไรติดตั้งอยู่บ้าง

  1. หาและแตะที่ Play Store
  2. ที่ด้านขวาบน แตะที่รูปโปรไฟล์ของท่าน/ ตั้งค่าการเริ่มต้นทำงานใหม่ (Initial)
  3. แตะที่ แอปและเกมของฉัน (My apps & games)
  4. แตะที่ ติดตั้งไว้แล้ว (INSTALLED)

  การเปิดหรือปิดการทำงานของแอป

  Android 9, 10, 11

  ถ้าต้องการเปิดหรือปิดการทำงานของแอป

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > แอปและการแจ้งเตือน (Apps & notifications) > ข้อมูลแอป (App info)
  2. แตะที่ แอปทั้งหมด (All apps) > แอปที่ปิดการทำงานไว้ (Disabled apps)
  3. เลือกแอปที่ท่านต้องการจะเปิดการทำงาน จากนั้นแตะที่ เปิดการทำงาน (Enable)

  การรีเซ็ตค่ากำหนดของแอป (App preferences) ใหม่

  Android 9, 10, 11

  ถ้าต้องการรีเซ็ตค่ากำหนดของแอป (App preferences) ใหม่

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > แอปและการแจ้งเตือน (Apps & notifications) > ดูแอปทั้งหมด (จำนวน) / ข้อมูลแอป (App info)
  2. แตะที่ ไปคอน > รีเซ็ตค่ากำหนดแอป (Reset app preferences)
  3. แตะที่ รีเซ็ตแอป (RESET APPS) จากหน้าต่างที่แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ