หมายเลข ID หัวข้อ : 00256362 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/05/2022

ทำไมฉันไม่สามารถใช้แอปได้? (Android 9 หรือ Android 10 หรือ Android 11 หรือ Android 12)

ทำไมฉันต้องให้อนุญาต?

  ใช้ได้กับ

  • Android 12
  • Android 11
  • Android 10
  • Android 9.0 Pie

  วิธีแก้ปัญหา

  เมื่อท่านติดตั้งแอปจาก Google Play ในอุปกรณ์ท่านจะควบคุมได้ว่าจะอนุญาตให้แอปนั้นเข้าใช้งานข้อมูลหรือสามารถทำอะไรได้บ้าง ท่านไม่จำเป็นต้องตัดสินใจว่าท่านต้องการให้อนุญาตหรือไม่จนกว่าแอปนั้นจะต้องใช้การอนุญาตและถามให้ท่านอนุญาตก่อน (ไม่ใช่ตอนที่ท่านติดตั้งแอป)

  ตัวอย่างเช่น แอปอาจจะต้องใช้การอนุญาตเพื่อดูรายชื่อติดต่ออุปกรณ์ของท่าน ถ้าหากท่านไม่อนุญาตให้แอปนั้นใช้รายชื่อติดต่อของท่าน แอปนั้นอาจจะไม่ทำงาน ถ้าแอปไม่ทำงาน ให้ลองทำการเปิดและอนุญาตในการตั้งค่าแอป

  ถ้าต้องการอนุญาตหรือปฏิเสธการอนุญาต

  Android 10, 11 หรือ 12

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > แอปและการแจ้งเตือน (Apps & notifications) > ดูทั้งหมด(จำนวนของแอป) แอป (See all [number of apps] apps)
  2. หาและแตะที่แอปที่เกี่ยวข้อง
  3. แตะที่ การอนุญาต (Permission)
  4. แตะที่ตัวเลือกและคลิกที่ ไม่อนุญาต (Don't allow) เพื่อปิดหรือเปิดขึ้นมา

  Android 9

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > แอปและการแจ้งเตือน (Apps & notifications) > ดูทั้งหมด(จำนวนของแอป) แอป (See all [number of apps] apps)
  2. หาและแตะที่แอปที่เกี่ยวข้อง
  3. แตะที่ การอนุญาต (Permission)
  4. แตะที่ตัวเลื่อนข้างการอนุญาตแต่ละอันเพื่อทำการเปิดหรือปิด