หมายเลข ID หัวข้อ : 00256371 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/01/2021

ฉันจะปรับ สมดุลแสงสีขาว (White balance) ได้อย่างไร? (Android 9 หรือ Android 10 หรือ Android 11)

ทำไมสีหน้าจอถึงออกมาค่อนข้างเหลือง สีน้ำตาล หรือ สีออกแดง?

  ใช้ได้กับ

  • อุปกรณ์ Xperia (ที่มีหน้าจอ LCD หรือ OLED)
  • Android 9 (Pie)
  • Android 10
  • Android 11

  วิธีแก้ปัญหา

  วิธีปรับสมดุลแสงขาว

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > หน้าจอ (Display) > ขั้นสูง (Advanced) > สมดุลแสงสีขาว (White balance) หรือ  การตั้งค่า (Settings) > หน้าจอ (Display) > สมดุลแสงสีขาว (White balance)
  2. ถ้าสีออกมาค่อนข้างเหลือง น้ำตาล ให้ลากแถบเลื่อนสีน้ำเงินไปทางขวา
  3. ถ้าสีออกมาค่อนข้างแดง ให้ลากแถบเลื่อนสีน้ำเงินและเขียวไปทางขวา