หมายเลข ID หัวข้อ : 00256522 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/03/2021

ฉันจะตั้งค่าแอปเริ่มต้นได้อย่างไร? (Android 9 หรือ android 10 หรือ Android 11)

  วิธีแก้ปัญหา

  สามารถที่จะทำการเปลี่ยนแอปเริ่มต้นได้ด้วยแอปของบริษัทอื่น เช่น การเปลี่ยน เบราว์เซอร์จาก Chrome ไปเป็น Firefox ท่านสามารถเปลี่ยนแอปเริ่มต้นดังต่อไปนี้ได้:

  • Assist & voice input
  • Browser app
  • Home app
  • Phone app
  • SMS app
  • Tap & pay

  ถ้าต้องการตั้งแอปเริ่มต้น

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > แอปและการแจ้งเตือน (Apps & notifications) > แอปเริ่มต้น (Default apps)
  2. แตะชนิดของแอปที่ท่านต้องการจะตั้ง และจากนั้นแตะที่แอปที่ท่านต้องการจะใช้เป็นตัวเริ่มต้น