หมายเลข ID หัวข้อ : 00253052 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/12/2020

ฉันจะสำรองและถ่ายโอนข้อมูลจาก iOS ไปยัง Android ด้วย Google Drive ได้อย่างไร?

ฉันจะถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์ iOS ไปยังอุปกรณ์ Android ได้อย่างไร? / ฉันจะสลับจาก iPhone ไปเป็น Xperia ได้อย่างไร?

  ใช้ได้กับ

  • สมาร์ทโฟน Xperia
  • อุปกรณ์ iOS (iPhone)

  วิธีแก้ปัญหา

  การสำรองและถ่ายโอนข้อมูลจาก iOS ไปยัง Android ด้วย Google Drive

  คุณสามารถใช้ Google Drive เพื่อสำรองเนื้อหาบน iPhone และบัญชี iCloud ของคุณ

  • ภาพถ่ายจะสำรองไปยัง Google Photos
  • ข้อมูลติดต่อจะสำรองไปยัง Google Contacts
  • ปฏิทินจะสำรองไปยัง Google Calendar

  ก่อนที่คุณจะสำรองข้อมูล

  • โทรศัพท์ของคุณจะต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ในการสำรองภาพถ่ายและวิดีโอ
  • หากคุณทำการสำรองข้อมูลหลายครั้ง จะมีเฉพาะภาพถ่ายใหม่เท่านั้นที่จะถูกสำรองไว้ โดยจะบันทึกทับการสำรองครั้งก่อนสำหรับรายชื่อติดต่อและปฏิทิน
  • หากคุณจัดภาพถ่ายไว้ในอัลบั้ม ภาพถ่ายเหล่านั้นจะไม่สำรองไปยัง Google Photos
  • รายชื่อติดต่อและปฏิทินจากบริการต่างๆ เช่น Facebook หรือ Exchange จะไม่มีการสำรองข้อมูล

  ในการเริ่มการสำรองข้อมูล

  หมายเหตุ! การสำรองข้อมูลอาจใช้เวลาหลายชั่วโมง เราขอแนะนำให้คุณเชื่อมต่อ Wi-Fi และเสียบไฟเข้ากับอุปกรณ์ของคุณไว้ตลอด

  1. บน iPhone ของคุณ ให้ทำการติดตั้งและเปิดแอป Google Drive
  2. ที่ด้านบนซ้าย ให้แตะ  (ไอคอนเมนู)
  3. ที่ด้านบน ให้แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า)
  4. แตะ การสำรองข้อมูล
  5. แตะ เริ่มการสำรองข้อมูล

  ในการถ่ายโอนข้อมูลที่สำรองไว้ไปยังอุปกรณ์ Xperia

  เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Google ของคุณ (หากคุณยังไม่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ)

  1. จากหน้าจอหลักของคุณ ให้ค้นหาและแตะ การตั้งค่า > บัญชีผู้ใช้ > เพิ่มบัญชีผู้ใช้ > Google
  2. เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีเดียวกับที่ใช้ในการสำรองข้อมูลจากอุปกรณ์ iOS
  3. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ข้อมูลของคุณทั้งหมดที่มีการสำรองไว้จะไปอยู่บนอุปกรณ์ Xperia ของคุณ

  การปิด iMessage

  หมายเหตุ! คุณอาจจำเป็นต้องปิด iMessage หากคุณไม่สามารถรับ SMS หรือข้อความที่ส่งจาก iPhone ไปยังอุปกรณ์ Xperia ของคุณได้

  ในการปิด iMessage

  บน iPhone ของคุณ

  1. ถ่ายโอนการ์ด SIM ไปยัง iPhone ของคุณ
  2. ค้นหาและแตะที่ การตั้งค่า บัญชีผู้ใช้
  3. ปิด iMessage ย้อนกลับไปยัง การตั้งค่า
  4. ค้นหาและแตะ FaceTime
  5. ปิด FaceTime

  ไม่ใช้ iPhone แล้วใช่หรือไม่?

  ดำเนินการตามลิงก์นี้ และทำตามขั้นตอนเพื่อยกเลิกการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

  เคล็ดลับ! หากลิงก์ไม่ทำงานอีกต่อไป ให้ค้นหา "ยกเลิกการลงทะเบียนและปิด iMessage" ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

  เคล็ดลับ! 

  สำหรับ Xperia 5 II, Xperia 1 II และ Xperia 10 II แนะนำให้ใช้แอป Xperia Transfer 2 สำหรับถ่ายโอนภาพถ่าย วิดีโอ เพลงหรือไฟล์อื่นๆ จากอุปกรณ์เครื่องเก่าของคุณไปยังอุปกรณ์ใหม่

  โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม; วิธีการถ่ายโอนข้อมูลหรือเนื้อหาจาก iPhone เครื่องเก่าโดยใช้ "Xperia Transfer 2"