หมายเลข ID หัวข้อ : 00260436 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2021

ฉันไม่สามารถส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ Android ไปให้กับ Xperia โดยใช้ Xperia Transfer 2 ได้ ฉันจะทำอะไรได้บ้าง?

    หัวข้อนี้สำหรับปัญหาการถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้ Xperia Transfer 2 

    วิธีแก้ปัญหา

    เนื่องจากฟังก์ชันประหยัดพลังงานของอุปกรณ์ของท่าน ถ้าหากหน้าจอของ อุปกรณ์ตัวส่งมีการปิดไว้ การถ่ายโอนข้อมูลโดย Xperia Transfer 2 อาจจะล้มเหลวได้ 

    วิธีแก้ปัญหาชั่วคราวปัญหานี้ ให้เปิดหน้าจอของแอป Xperia Transfer 2 ต่อไปในอุปกรณ์ตัวส่งและไม่ปิดหน้าจอนั้น