หมายเลข ID หัวข้อ : 00256368 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/11/2021

ฉันจะเปิดการทำงานของ ฟังก์ชันรอสาย (Call Waiting) ได้อย่างไร? ( Android 9 หรือ Android 10 หรือ Android 11 )

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าฉันกำลังโทรศัพท์อยู่แล้วมีคนโทรเข้ามา? / โทรศัพท์ของฉันรองรับ ฟังก์ชันรอสาย (Call waiting) หรือไม่?

  ใช้ได้กับ 

  • Android 11
  • Android 10
  • Android 9 (Pie)

  ข้อมูล / วิธีแก้ปัญหา

  หมายเหตุ: คุณสมบัติการรอสาย (Call waiting) จะขึ้นอยู่กับการบริการของเครือข่าย ท่านจะต้องมีการ์ดซิม (SIM card) ที่ใช้งานได้เสียบเข้าไปในโทรศัพท์ ไม่เช่นนั้นท่านอาจจะไม่สามารถเข้าใช้งานการตั้งค่าเพิ่มเติมในการโทรศัพท์ได้

  หมายเหตุ: ถ้าเปิดใช้การรอสาย ท่านสามารถสนทนาได้หลายสายพร้อมกัน เมื่อคุณสมบัตินี้ทำงาน ท่านจะยินเสียงเตือนถ้าได้รับสายอีกสายหนึ่ง เลือกรับสายที่เข้ามาหรือปฏิเสธการรับสาย ผู้ที่โทรเข้ามาหาท่านจะได้ยินเพียงเสียงโทรและถ้าท่านตัดสินใจปฏิเสธการรับสายนั้น ผู้โทรเข้ามาจะได้ยินเป็นเสียงสายไม่ว่างหรือเปลี่ยนไปเข้าบริการฝากข้อความเสียง (Voicemail) ของท่านแทน ถ้าหากรองรับได้และเปิดใช้งานไว้แล้ว

  ถ้าต้องการเปิดการใช้งานการรอสาย (Call waiting) จาก อุปกรณ์ Xperia ของท่าน (Single SIM)

  Android 10 หรือ 11

  1. หาและแตะที่  โทรศัพท์ (Phone)
  2. แตะที่ปุ่มเมนู (จุดทางแนวตั้งสามจุด) จากนั้นแตะที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. แตะที่  โทรศัพท์ > การรอสาย (Call Waiting)
  4. แตะสวิตช์ที่อยู่ข้าง การรอสาย (Call waiting) เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

  Android 9.0

  1. หาและแตะที่  โทรศัพท์ (Phone)
  2. แตะที่ปุ่มเมนู (จุดทางแนวตั้งสามจุด) จากนั้นแตะที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. แตะที่  โทรศัพท์ (Calls) การตั้งค่าเพิ่มเติม (Additional settings)
  4. แตะสวิตช์ที่อยู่ข้าง การรอสาย (Call waiting) เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

  ถ้าต้องการเปิดการทำงานของการรอสายจาก อุปกรณ์ Xperia ของท่าน (Dual SIM)

  Android 10 หรือ 11

  1. หาและแตะที่  โทรศัพท์ (Phone)
  2. แตะที่ปุ่มเมนู (จุดทางแนวตั้งสามจุด) จากนั้นแตะที่  การตั้งค่า (Settings) > โทรศัพท์ (Calls)
  3. หาและแตะชื่อของ ผู้ให้บริการของท่านสำหรับการ์ดซิม (SIM card) ที่เกี่ยวข้อง 
  4. แตะที่ การรอสาย (Call waiting)
  5. แตะที่สวิตช์ที่อยู่ข้าง การรอสาย (Call waiting)

  Android 9.0

  1. หาและแตะที่  โทรศัพท์ (Phone)
  2. แตะที่ปุ่มเมนู (จุดทางแนวตั้งสามจุด) จากนั้นแตะที่  การตั้งค่า (Settings)บัญชีผู้ใช้ในการโทรศัพท์ (Calling accounts)
  3. หาและแตะชื่อของ ผู้ให้บริการของท่านสำหรับการ์ดซิม (SIM card) ที่เกี่ยวข้อง 
  4. แตะที่  การตั้งค่าเพิ่มเติม (Additional settings)
  5. แตะที่สวิตช์ที่อยู่ข้าง การรอสาย (Call waiting)

  วิธีรับสายที่สองและพักสายที่กำลังโทรอยู่

  • เมื่อท่านได้ยินเสียงบิ๊บซ้ำ ๆ ในระหว่างการโทร ให้ลากไอคอนตอบรับสายไปทางขวา

  หากต้องการปฏิเสธสายที่สอง

  • เมื่อท่านได้ยินเสียงบิ๊บซ้ำ ๆ ในระหว่างการโทร ให้ลากไอคอนปฏิเสธการรับสายไปทางซ้าย