หมายเลข ID หัวข้อ : 00251347 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/11/2021

ฉันจะเปิด VoLTE ได้อย่างไร? (Android 9, Android 10 หรือ Android 11)

  ใช้ได้กับ

  • Android 9 Pie
  • Android 10
  • Android 11

  วิธีแก้ปัญหา

  หมายเหตุ! ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการ โทรศัพท์ของท่านอาจจะต้องยี่ห้อของ และ/หรือปรับแต่ง ซอฟต์แวร์ระบบตามบริษัทผู้ให้บริการนั้น เพื่อจะสามารถใช้ VoLTE ได้ การสมัครรับข้อมูลของท่าน (รวมถึง การ์ดซิม (SIM card)) จะต้องรองรับ VoLTE กับรุ่นของ อุปกรณ์ที่ท่านใช้อยู่ด้วย ถ้าต้องการสอบถามว่า อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ การสมัครรับข้อมูล และการ์ดซิม (SIM card) ของท่านรองรับ VoLTE หรือไม่ ให้ติดต่อกับบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของท่าน

  ถ้าต้องการปิด VoLTE

  Android 10 หรือ Android 11

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า รุ่นของ อุปกรณ์ Xperia และ การสมัครรับข้อมูลเครือข่ายของท่านรองรับ VoLTE ได้
  2. หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet) > เครือข่ายมือถือ (Mobile network) > ชนิดของเครือข่ายที่ต้องการใช้ (Preferred network type) > 4G (ต้องการใช้)/3G/GSM
  3. แตะสวิตช์ที่อยู่ข้าง เปิด (Enable) VoLTE เพื่อเปิด คุณสมบัตินี้ ถ้า เปิด (Enable) VoLTE ไม่มี ให้ติดต่อกับบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน

  Android 9.0

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า รุ่นของ อุปกรณ์ Xperia และ การสมัครรับข้อมูลเครือข่ายของท่านรองรับ VoLTE ได้
  2. หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet) > เครือข่ายมือถือ (Mobile network) > ขั้นสูง (Advanced) ชนิดของเครือข่ายที่ประสงค์ (Preferred network type) > 4G (ประสงค์)/3G/GSM
  3. แตะสวิตช์ที่อยู่ข้าง เปิด (Enable) VoLTE เพื่อเปิด คุณสมบัตินี้ ถ้า เปิด (Enable) VoLTE ไม่มี ให้ติดต่อกับบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน