หมายเลข ID หัวข้อ : 00256515 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/11/2021

ฉันจะตรวจดูเวอร์ชันของ Android ในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของฉันได้อย่างไร?

  ข้อมูล / วิธีแก้ปัญหา

  Android 10 หรือ Android 11

  ถ้าต้องการตรวจดู เวอร์ชันของ Android ของ อุปกรณ์ Xperia ของท่าน

  • หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) > เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone) > เวอร์ชันของ Android (Android version)

  Android 8.x หรือ 9

  ถ้าต้องการตรวจดู เวอร์ชันของ Android ของ อุปกรณ์ Xperia ของท่าน

  • หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) > ระบบ (System) > เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone) > เวอร์ชันของ Android (Android version)

  Android 7.x หรือต่ำกว่า

  ถ้าต้องการตรวจดู เวอร์ชันของ Android ของ อุปกรณ์ Xperia ของท่าน

  • หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) > เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone) > เวอร์ชันของ Android (Android version)