หมายเลข ID หัวข้อ : 00272528 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/12/2021

อะไรคือ การตรวจจับด้านข้าง (Side sense)?

  ข้อมูล / วิธีแก้ปัญหา

  Q: อะไรคือ การตรวจจับด้านข้าง (Side sense)?

  A: การตรวจจับด้านข้าง (Side sense) เป็น คุณสมบัติที่จะทำให้ท่านสามารถแตะด้านข้างจอสองครั้งเพื่อให้แสดงแอปที่คาดการณ์ไว้ตามการใช้อุปกรณ์ของท่าน การตรวจจับด้านข้าง (Side sense) ทำให้การใช้อุปกรณ์ของท่านด้วยมือเดียวเป็นเรื่องง่าย

  Q: ฉันจะเปิดหรือออกจากเมนู การตรวจจับด้านข้าง (Side sense) ได้อย่างไร?

  A: เมนู การตรวจจับด้านข้าง (Side sense) เปิดขึ้นมาโดยการแตะสองครั้งที่ด้านข้างใด ๆ ของหน้าจอ ถ้าต้องการปิดเมนู การตรวจจับด้านข้าง (Side sense) ให้แตะบริเวณใด ๆ ก็ได้ด้านนอกเมนู การตรวจจับด้านข้าง (Side sense)

  Q: ฉันสามารถใช้ การตรวจจับด้านข้าง (Side sense) ได้ทั้งสองข้างของอุปกรณ์ของฉันได้หรือไม่?

  A: ได้ การตรวจจับด้านข้าง (Side sense) สามารถเปิดขึ้นามาได้ทั้งสองข้าง หรือเพียงด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้ สิ่งนี้สามารถตั้งได้ใน การตั้งค่า (Settings) → จอแสดงผล (Display) → ขั้นสูง (Advanced) → การตรวจจับด้านข้าง (Side sense) → ตั้งค่าแถบการตรวจจับด้านข้าง (Configure Side sense bar) → แสดงแถบการตรวจจับด้านข้าง (Show Side sense bar)

  ในผลิตภัณฑ์รุ่นปี 2563: การตั้งค่า (Settings) → จอแสดงผล (Display) → ขั้นสูง (Advanced) → การตรวจจับด้านข้าง (Side sense) → ตั้งค่าตำแหน่งสัมผัส (Configure touch position) → เปิดใช้งานด้านข้าง (Enabled side)

  ในผลิตภัณฑ์รุ่นปี 2562: การตั้งค่า (Settings) → จอแสดงผล (Display) → ขั้นสูง (Advanced) → การตรวจจับด้านข้าง (Side sense) → ตั้งค่าแถบ การตรวจจับด้านข้าง (Configure Side sense bar) → แสดงแถบนี้เพื่อทำงานกับ การตรวจจับด้านข้าง (Show the bar to interact with Side sense)

  Q: ฉันใช้เมนู การตรวจจับด้านข้าง (Side sense) เพื่อเปิดแอป ฉันจะกลับไปหน้าจอก่อนหน้าได้อย่างไร?

  A: ถ้าต้องการกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า ท่านสามารถเลื่อนนิ้วของท่านขึ้นหรือลงตามด้านข้างของหน้าจอ หรือแตะที่ปุ่มกลับ (Back)

  Q: ทำไมเมนู การตรวจจับด้านข้าง (Side sense) ไม่เปิดขึ้นมาเมื่อฉันแตะสองครั้งที่ด้านข้างของหน้าจอ?

  A: ลองทำดังต่อไปนี้:

  • ถือ อุปกรณ์ของท่านด้วยมือเดียวและใช้นิ้วหัวแม่มือทำการแตะสองครั้งที่ด้านข้างของหน้าจอ เคล็ดลับ: ภาพเคลื่อนไหวแสดงวิธีการจะมีอยู่ใน การตั้งค่า (Settings) > จอแสดงผล (Display) > ขั้นสูง (Advanced) > การตรวจจับด้านข้าง (Side sense)
  • แตะสองครั้งสูงขึ้นไปอีกเล็กน้อยที่ด้านข้างของหน้าจอ
  • ปรับความไวเซนเซอร์ใน การตั้งค่า (Settings) จอแสดงผล (Display) ขั้นสูง (Advanced) การตรวจจับด้านข้าง (Side sense) ความไว เซนเซอร์ (Sensor sensitivity) หรือ ความไวแถบ การตรวจจับด้านข้าง (Side sense bar sensitivity) ความเร็วการแตะสองครั้ง (Double-tap speed)

  Q: ฉันได้ลองทำทุกอย่างแล้วแต่ ทำไมเมนู การตรวจจับด้านข้าง (Side sense) ยังคงไม่เปิดขึ้นมา?

  A: ในกรณีต่อไปนี้ การตรวจจับด้านข้าง (Side sense) จะมีการปิดไปโดยอัตโนมัติ:

  • เมื่อใช้อุปกรณ์ในมุมมองแนวนอน
  • เมื่อเปิดโหมด Glove
  • เมื่อทำการชาร์จไฟอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์ชาร์จไร้สาย
  • เมื่อเปิดโหมด Ultra STAMINA ไว้
  • ในระหว่างที่มีสายโทรศัพท์เข้ามาหรือโทรออก

  Q: ทำไมเมนู การตรวจจับด้านข้าง (Side sense) ดูเหมือนจะเปิดขึ้นมาและหายไปเมื่อฉันถือโทรศัพท์ไว้?

  A: ปรับความไวเซนเซอร์ใน การตั้งค่า (Settings) จอแสดงผล (Display) ขั้นสูง (Advanced) การตรวจจับด้านข้าง (Side sense) ความไวเซนเซอร์ (Sensor sensitivity) หรือ ความไวแถบ การตรวจจับด้านข้าง (Side sense bar sensitivity) ความเร็วในการแตะสองครั้ง (Double-tap speed), และ การตั้งค่า (Settings) จอแสดงผล (Display) ขั้นสูง (Advanced) การตรวจจับด้านข้าง (Side sense) ความไว เซนเซอร์ (Sensor sensitivity) หรือ ความไวแถบ การตรวจจับด้านข้าง (Side sense bar sensitivity) ความยาวสไลด์ (Slide length)

  Q: การตรวจจับด้านข้าง (Side sense) จะทำงานได้หรือไม่เมื่อฉันใช้ฝาปิดโทรศัพท์?

  A: ท่านสามารถเปิดการทำงาน การตรวจจับด้านข้าง (Side sense) สำหรับด้านเดียวได้ใน การตั้งค่า (Settings) → จอแสดงผล (Display) → ขั้นสูง (Advanced) → การตรวจจับด้านข้าง (Side sense) → ตั้งค่าแถบ การตรวจจับด้านข้าง (Configure Side sense bar) → แสดงแถบ การตรวจจับด้านข้าง (Show Side sense bar)

  ในผลิตภัณฑ์รุ่นปี 2563: การตั้งค่า (Settings) → จอแสดงผล (Display) → ขั้นสูง (Advanced) → การตรวจจับด้านข้าง (Side sense) → ตั้งค่าตำแหน่งสัมผัส (Configure touch position) → เปิดใช้งานด้านข้าง (Enabled side)

  ในผลิตภัณฑ์รุ่นปี 2562: การตั้งค่า (Settings) → จอแสดงผล (Display) → ขั้นสูง (Advanced) → การตรวจจับด้านข้าง (Side sense) → ตั้งค่าแถบ การตรวจจับด้านข้าง (Configure Side sense bar) → แสดงแถบนี้เพื่อทำงานกับ การตรวจจับด้านข้าง (Show the bar to interact with Side sense)

  Q: ฉันสามารถปิดการทำงาน การตรวจจับด้านข้าง (Side sense) สำหรับแอปบางอัน เช่นเกมได้หรือไม่?

  A: ได้ ท่านสามารถเปิดหรือปิด การตรวจจับด้านข้าง (Side sense) สำหรับ แอปพลิเคชันบางอย่างใน การตั้งค่า (Settings) จอแสดงผล (Display) ขั้นสูง (Advanced) การตรวจจับด้านข้าง (Side sense) → เลือกแอปที่ทำงานกับท่าทาง (Select apps that work with gestures) แตะสวิตช์ข้างแอปเพื่อเปิดหรือปิด การตรวจจับด้านข้าง (Side sense) สำหรับแอปนั้น

  ในผลิตภัณฑ์รุ่นปี 2562: การตั้งค่า (Settings) → จอแสดงผล (Display) → ขั้นสูง (Advanced) → การตรวจจับด้านข้าง (Side sense) → แอปที่มี การตรวจจับด้านข้างเปิดไว้ (Apps with Side sense enabled)