หมายเลข ID หัวข้อ : S500055202 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/04/2013

ทำไมแสงของไฟ LED จึงดูเหมือนจะมีการเล็ดลอดไปที่โต๊ะหรือแท่นวางทีวีได้ ?

แสงของไฟ LED จึงดูเหมือนจะมีการเล็ดลอดไปที่โต๊ะหรือแท่นวางทีวีได้

    เป็นการสะท้อนและผลของไฟเรืองแสง LED
    ถ้าท่านต้องการจะลดการสะท้อนกับโต๊ะ กรุณาทำการตั้งให้ Illumination LED ไปที่ Simple Response หรือ off 

    เมนู HOMESettingsSystem SettingsGeneral Set-upIllumination LED → ตั้งให้เป็น Simple Response หรือ off