หมายเลข ID หัวข้อ : 00194118 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/04/2019

ทีวีจะเอนกลับไปเล็กน้อยบนแท่นวางบนโต๊ะ.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

BRAVIA TV ของท่านมีการออกแบบมาให้เอียงไปทางด้านหลังได้เล็กน้อย ในการคำนึงถึงการตั้งไว้ในตำแหน่งโต๊ะที่อยู่ต่ำ.

หมายเหตุ:

  • ถ้าหากทีวีมีการตั้งไว้ในตำแหน่งที่ต่ำ สายตาของท่านจะต่ำลงเล็กน้อยเมื่อท่านนั่งอยู่บนโซฟา. ตามหลักของกายศาสตร์ สายตาของท่านในขณะที่นั่งจะต่ำลง กว่าตอนที่ท่านอยู่ในทางที่ผ่อนคลายปกติ ประมาณ 15 องศา. ท่านจะสามารถเพลิดเพลินกับการรับชมทีวีได้อย่างสะดวกสะบายมากขึ้นโดยการปรับหน้าจอทีวีให้มีการหันขึ้นด้านบนเล็กน้อย.
  • ถ้าหากทีวีไม่มั่นคง, สกรูที่ใช้ยึดแท่นวางกับทีวีอาจจะขันไว้ไม่แน่นหนาพอ. ให้ขันสกรูทั้งหมดซ้ำให้แน่นหนาอีกครั้ง และทีวีจะมีความมั่นคงบนแท่นวางมากขึ้น.