หมายเลข ID หัวข้อ : 00194118 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/09/2018

ทีวีจะเอนกลับไปเล็กน้อยบนแท่นวางบนโต๊ะ.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

BRAVIA TV ของท่านมีการออกแบบมาให้เอียงไปทางด้านหลังได้เล็กน้อย ในการคำนึงถึงการตั้งไว้ในตำแหน่งโต๊ะที่อยู่ต่ำ.

หมายเหตุ: ถ้าหากทีวีมีการตั้งไว้ในตำแหน่งที่ต่ำ สายตาของท่านจะต่ำลงเล็กน้อยเมื่อท่านนั่งอยู่บนโซฟา. ตามหลักของกายศาสตร์ สายตาของท่านในขณะที่นั่งจะต่ำลง กว่าตอนที่ท่านอยู่ในทางที่ผ่อนคลายปกติ ประมาณ 15 องศา. หน้าจอทีวีของท่านจะมีการ แหงนขึ้นข้างบนเล็กน้อย เนื่องจาก ทีวี มีการเอียงเล็กน้อยไปทางด้านหลัง ซึ่งจะช่วยให้ท่านดูรายการทีวีได้สะดวกสบายมากขึ้น.