หมายเลข ID หัวข้อ : S500055200 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/06/2013

จะหาการปรับตั้งการเรืองแสงของ LED (Illumination LED) ได้จากที่ใด ?

การปรังตั้ง Illumination LED

  ท่านสามารถปรับตั้งการเรืองแสงของ LED (Illumination LED) ได้ดังต่อไปนี้:
  •  
  • เมนู HOME → SettingsSystem SettingsGeneral Set-upIllumination LED
  • ท่านสามารถตั้งค่าในเมนู OPTION ได้เหมือนกัน
   เมนู OPTION: เมนู OPTION → Illumination LED