หมายเลข ID หัวข้อ : S500055060 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/02/2013

ทำไมตัวเครื่องถึงไม่สามารถเปิดขึ้นมาได้ ?

ตัวเครื่องไม่สามารถเปิดขึ้นได้

  กรุณาตรวจเช็คสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้:

  • การชาร์จแบตเตอรี่ของตัวเครื่อง
  • ตัวเครื่องไม่สามารถจะเปิดขึ้นมาได้ ในขณะที่กำลังทำการชาร์จแบตเตอรี่อยู่
   ถอดสาย micro-USB ออกจากตัวเครื่อง แล้วจากนั้นให้เปิดตัวเครื่องขึ้นมาอีกครั้ง
  • ตัวเครื่องไม่สามารถจะทำการเปิดขึ้นมาได้ ถ้าหากมีการเชื่อมต่อกับสายสำหรับเชื่อมต่อเข้ากับแจ็ค INPUT อยู่  ให้ถอดสายสำหรับเชื่อมต่อนั้นออกจากตัวเครื่องก่อน แล้วจึงเปิดเครื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้ง