หมายเลข ID หัวข้อ : 00168571 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/01/2017

เครื่อง Xperia ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ TA-ZH1ES.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าเครื่อง Xperia ของท่านไม่สามารถเชื่อมต่อกับ TA-ZH1ES, ให้ลองทำดังต่อไปนี้:

เปิดเครื่อง Xperia ขึ้นมาและเชื่อมต่อกับสาย. สำหรับ Xperia XA, ให้ทำการเชื่อมต่อสายในระหว่างที่ปิดเครื่อง Xperia XA อยู่เท่านั้น.

ถ้าหากเครื่อง Xperia ยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับตัวเครื่องนี้ได้, ให้ตรวจสอบว่า ระบบปฏิบัติการ Android ที่ติดตั้งอยู่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วหรือไม่ และจากนั้น ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ในเครื่อง Xperia.

สำหรับ Xperia Z2/ZL2
เปิดที่ Sound, จากนั้น ให้ใส่เครื่องหมายเลือกที่ Hi-res Audio via USB in Sound.

สำหรับ Xperia Z3
เปิดที่ Audio Settings จาก Sound, จากนั้น ให้ใส่เครื่องหมายเลือกที่ Hi-res Audio via USB.

สำหรับ Xperia Z4/Z5
1. เปิดที่ Apps.
2. เลือกที่ Settings Device Connection.
3. แตะที่ Detect USB device in USB Connectivity.

หมายเหตุ: สำหรับ Xperia Z2 / ZL2 / Z3, การปรับตั้งข้างต้นจะใช้ได้เฉพาะใน Android5.0 และที่ใหม่กว่าเท่านั้น.

Image

[A] ให้ใช้ตัว USB adaptor ที่มีแยกจำหน่ายให้ต่างหากกับสมาร์ทโฟนของท่าน เพื่อทำการเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน.
[B] สาย Micro USB (ไม่ได้จัดมาให้).