หมายเลข ID หัวข้อ : 00168571 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/01/2017

เครื่อง Xperia ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ TA-ZH1ES.

  ถ้าเครื่อง Xperia ของท่านไม่สามารถเชื่อมต่อกับ TA-ZH1ES, ให้ลองทำดังต่อไปนี้:

  เปิดเครื่อง Xperia ขึ้นมาและเชื่อมต่อกับสาย. สำหรับ Xperia XA, ให้ทำการเชื่อมต่อสายในระหว่างที่ปิดเครื่อง Xperia XA อยู่เท่านั้น.

  ถ้าหากเครื่อง Xperia ยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับตัวเครื่องนี้ได้, ให้ตรวจสอบว่า ระบบปฏิบัติการ Android ที่ติดตั้งอยู่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วหรือไม่ และจากนั้น ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ในเครื่อง Xperia.

  สำหรับ Xperia Z2/ZL2
  เปิดที่ Sound, จากนั้น ให้ใส่เครื่องหมายเลือกที่ Hi-res Audio via USB in Sound.

  สำหรับ Xperia Z3
  เปิดที่ Audio Settings จาก Sound, จากนั้น ให้ใส่เครื่องหมายเลือกที่ Hi-res Audio via USB.

  สำหรับ Xperia Z4/Z5
  1. เปิดที่ Apps.
  2. เลือกที่ Settings Device Connection.
  3. แตะที่ Detect USB device in USB Connectivity.

  หมายเหตุ: สำหรับ Xperia Z2 / ZL2 / Z3, การปรับตั้งข้างต้นจะใช้ได้เฉพาะใน Android5.0 และที่ใหม่กว่าเท่านั้น.

  Image

  [A] ให้ใช้ตัว USB adaptor ที่มีแยกจำหน่ายให้ต่างหากกับสมาร์ทโฟนของท่าน เพื่อทำการเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน.
  [B] สาย Micro USB (ไม่ได้จัดมาให้).