หมายเลข ID หัวข้อ : 00112255 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/04/2015

ตัวเครื่องบางครั้งมีความร้อนมาก.

  สำหรับการเล่นแบบคุณภาพสูง, เครื่องจะมีการทำงานที่สิ้นเปลืองกำลังงานมากด้วย, ทำให้ชิ้นส่วนภายในมีการปล่อยความร้อนออกมาในระหว่างการใช้งาน.
  การสิ้นเปลืองกำลังงานและความร้อนจะเพิ่มขึ้น เมื่อทำการเล่น High-Resolution Audio, โดยใช้ DSEE HX, ตั้ง GAIN ไปที่ HIGH, มีการเล่นที่ระดับวอลลุ่มสูง, ฯลฯ.

  ถ้าหากท่านมีความรู้สึกว่า ตัวเครื่องร้อนมากเกินไป, ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้.
  • ปิดสวิทช์ DSEE HX เมื่อทำการเล่น High-Resolution Audio.
  • ตั้งค่าสวิทช์ เลือก GAIN ไปที่ NORMAL.
  • ปรับวอลลุ่มให้ต่ำลง.
  • เปิดให้ตัวเครื่องอยู่ห้องปรับอากาศในบางครั้ง.
  • ปิดตัวเครื่องในขณะที่ไม่ได้ใช้งาน.

  หมายเหตุ: ให้ใช้เครื่องนี้ในสถานที่มีการระบายอากาศดี, ที่ซึ่งความร้อนสามารถจะระบายออกไปได้.
  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, ให้หลีกเลี่ยงจากการใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลานาน ๆ ในลักษณะถูกปิดคลุม หรือ ห่อหุ้มด้วยถุงหรือผ้า.
  ตัวเครื่องอาจจะเกิดความร้อนเกินไป.