หมายเลข ID หัวข้อ : S500055029 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/02/2013

ทำไมจึงมีเสียงกระโดดในระหว่างการติดต่อสื่อสารผ่านทาง Bluetooth ?

เสียงกระโดดในระหว่างการติดต่อสื่อสารผ่านทาง Bluetooth

  เสียงอาจจะมีการกระโดดได้ เมื่อท่านใช้เครื่องนี้ในสภาวะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • มีการใชอุปกรณ์ LAN ไร้สายใกล้กับระบบ
  • มีการใช้เตาอบไมโครเวฟใกล้กับระบบ
  • มีการใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH อันอื่นใกล้กับระบบ
  • มีการใช้อุปกรณ์ที่กำเนิดการแพร่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ใกล้กับระบบ ให้ใช้งานระบบนี้ให้ห่างจากอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้


  เสียงอาจจะมีการกระโดดได้ขึ้นอยู่กับสเปคของระบบเสียงสเตอริโอ BLUETOOTH หรือฟอร์แมทของเพลงนั้น

  กรุณาทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่าง เพื่อลองทำการปรับปรุงเสียงให้ดีขึ้นโดยการลดบิตเร็ตให้ต่ำลง:

  1. ปลดการเชื่อมต่อของ A2DP BLUETOOTH ออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ในด้านที่เป็นตัวส่งสัญญาณ
  2. ปิดตัวเครื่องไปก่อน
  3. กดที่ปุ่ม VOL- และปุ่ม POWER พร้อมกันและกดค้างไว้เป็นเวลาสองวินาที เพื่อทำการเปิดเครื่องขึ้นมา
  4. หลอดไฟแสดง (สีแดง) จะแสดงระดับของแบตเตอรี่และหลอดไฟแสดง (สีน้ำเงิน) จะกระพริบหนึ่งครั้ง
  5. จากนั้นให้ปล่อยนิ้วจากการกดปุ่มเหล่านั้น*
   *: อาจจะไม่ดีขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

  ถ้าต้องการกลับไปที่การรับสัญญาณที่บิตเร็ตสูงเหมือนเดิม:

  1. ปิดตัวเครื่องไปก่อน
  2. กดที่ปุ่มe VOL+ และปุ่ม POWER พร้อมกันและกดค้างไว้เป็นเวลาสองวินาที เพื่อทำการเปิดเครื่องขึ้นมา
  3. หลอดไฟแสดง (สีแดง) จะแสดงระดับของแบตเตอรี่และหลอดไฟแสดง (สีน้ำเงิน) จะกระพริบสองครั้ง
  4. จากนั้นให้ปล่อยนิ้วจากการกดปุ่มเหล่านั้น