หมายเลข ID หัวข้อ : 00180283 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/07/2017

รายละเอียดเกี่ยวกับการ์ดหน่วยความจำ SDXC และ microSDXC และการ์ดหน่วยความจำต่าง ๆ ที่ฟอร์แมทด้วย exFAT

    ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำ SDXC และ microSDXC หรือการ์ดหน่วยความจำอื่น ๆ ที่ฟอร์แมทเป็น exFAT อาจจะถูกลบออกไปเมื่อใส่การ์ดนั้นเข้าไปในช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ SD/microSD ของเครื่อง Sony Tablet หรือเมื่ออุปกรณ์ที่มีการ์ดหน่วยความจำข้างต้นอยู่ เชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง Sony Tablet โดยใช้ขั้วต่อ USB (Micro-AB)

    การสูญหายของข้อมูลสามารถที่จะทำการกู้คืนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ Memory Card File Rescue ซึ่งซอฟต์แวร์นี้จะใช้ได้เฉพาะกับการ์ดหน่วยความจำต่าง ๆ ของ Sony เท่านั้น กรุณาคลิก ที่นี่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้

    โปรดตรวจสอบเพื่อปรับปรุงให้เป็น Android 4.0.3 (release5a).