หมายเลข ID หัวข้อ : S500054700 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/11/2012

ทำไมฉันถึงถูกล็อกเอาท์จากวิดเจ็ท Facebook และมี "Login failed. Please check your email address and password. Press Enter to log in." ปรากฎขึ้นมา ?

    มีการล็อกเอาท์ออกไปอย่างอัตโนมัติจากวิดเจ็ท Facebook และมี Login failed. Please check your email address and password. Press Enter to log in. แสดงขึ้นมา
    การหมดอายุของเวลาในการอนุญาตให้เข้า Facebook ได้ถูกเปลี่ยนไปเป็น 60 วัน จาก ไม่มีการสิ้นสุด 

    ท่านจะต้องทำการล็อกอินอีกครั้ง เมื่อหมดอายุของเวลา 60 วันลงไป หลังจากที่ท่านได้ทำการล็อกอินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555