หมายเลข ID หัวข้อ : S500054700 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/11/2012

ทำไมฉันถึงถูกล็อกเอาท์จากวิดเจ็ท Facebook และมี "Login failed. Please check your email address and password. Press Enter to log in." ปรากฎขึ้นมา ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

มีการล็อกเอาท์ออกไปอย่างอัตโนมัติจากวิดเจ็ท Facebook และมี Login failed. Please check your email address and password. Press Enter to log in. แสดงขึ้นมา
การหมดอายุของเวลาในการอนุญาตให้เข้า Facebook ได้ถูกเปลี่ยนไปเป็น 60 วัน จาก ไม่มีการสิ้นสุด 

ท่านจะต้องทำการล็อกอินอีกครั้ง เมื่อหมดอายุของเวลา 60 วันลงไป หลังจากที่ท่านได้ทำการล็อกอินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555