หมายเลข ID หัวข้อ : S500054657 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/12/2012

ข้อจำกัดต่าง ๆ ในอัพเกรด Windows 8

ด้านล่างเป็นข้อจำกัดต่าง ๆ ในอัพเกรด Windows 8 

  หมายเหตุ: ข้อจำกัดต่าง ๆ บางอย่างที่แสดงด้านล่าง อาจจะใช้ไม่ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน  

  No อาการหลังจากการอัพเกรด รายละเอียดเพิ่มเติม รุ่นสินค้า
  1 ระดับความสว่างของ LCD ไม่สามารถจะทำการปรับโดยคีย์ FN (Fn + F5/F6) หรือ PC Setting/Brightness.   VPCF11, VPCS11, VPCF12, VPCS12, VPCJ11, VPCF13, VPCS13, VPCJ12 ซีรี่ย์
  2 ไอคอนของแบตเตอรี่จะแสดง “No battery is detected” ภายหลังจากที่ระบบกลับมาทำงานปกติจากโหมด  Hybernate   VPCS11, VPCS12, VPCS13 ซีรี่ย์
  3 จะรองรับเฉพาะสองนิ้วในฟังค์ชั่น Multi-finger ในเครื่องรุ่นที่รองรับ หน้าจอสัมผัสได้ เรื่องนี้ มีสาเหตุมาจากการออกแบบของฮาร์ดแวร์ของ TouchScreen. VPCL13, VPCJ11, VPCL14, VPCJ12, VPCL22, VPCJ21, VPCL23, VPCJ22 ซีรี่ย์
  4 แอพพลิเคชั่นบางตัวไม่สามารถจะเปิดได้ใน Metro Style UI. ความละเอียดขั้นต่ำสุดที่ต้องการของ Windows 8 Metro Style UI คือ 1024x768. VPCM12 ซีรี่ย์
  5 มีการแสดงรายละเอียดที่ไม่ถูกต้อง ในไอคอนของแบตเตอรี่ภายหลังการถอดแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วออกไปหรือใส่เข้ามาเมื่ออยู่ในโหมด AC เรื่องนี้เป็นปัญหาของระบบปฏิบัติการและ Microsoft ไม่มีการแก้ไขให้ใน RTM build. VPCCW2, VPCEA VPCEB, VPCEC, VPCM12, VPCF1, VPCY11, VPCS1, VPCW211, VPCX1, VGN-P45, VPCZ1, VPCEE2, VPCEE3, VPCP11, VPCYA, VPCCA, VPCCB, VPCF2, VPCYB, VPCSA, VPCSB, VPCEH1, VPCEJ, VPCEL, VPCEG, VPCZ2, VPCF2, VPCEK2, VPCSE, SVE141, SVE111, SVT111, SVE151, SVE171, SVS131, SVZ131 ซีรี่ย์
  6 มีการฉีกขาดหรือสั่น ปรากฎในหน้าจอภายหลังการเปลี่ยนธีมจาก Desktop Mode ไปเป็น Metro Style UI. VPCX12, VGN-P45, VPCX13, VPCP11 ซีรี่ย์
  7 ข้อความเตือนจะไม่แสดงขึ้นมา เมื่อใส่แบตเตอรี่ที่ไม่ถูกต้องเข้าไปในโหมด AC สถานะของ LED ของแบตเตอรี่จะกระพริบตลอดเวลา (BIOS/EC ถูกต้อง) VPCZ1 ซีรี่ย์
  8 มีการกระพริบในระหว่างการลากหน้าจอ "Desktop" ไปยังที่ใด ๆ   VPCX12, VGN-P45, VPCX13, VPCP11 ซีรี่ย์
  9

  เสียงไม่สามารถจะปิดให้เงียบ (Mute) ได้ หลังจากที่ลดระดับวอลลุ่มเสียงให้ต่ำลง

  1. เรื่องนี้เกิดในหน้าจอ Bluetooth "Hands-Free"
  2. เรื่องนี้เกิดขึ้นในอุปกรณ์ Broadcomm Bluetooth
  3. เรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ Intel และ Atheross Bluetooth
  VPCX12, VGN-P45, VPCCA, VPCL21, VPCF2, VPCYB, VPCSB, VPCJ2, VPCSA, VPCSB, VPCZ2, VPCSE, VPCCB ซีรีย์
  10 เมื่อกดคีย์ฟังค์ชั่น ODD Eject key function "Fn+ E"  จะแสดงข้อความแสดงความผิดพลาดในหน้าเดสทอปและ ODD จะไม่ยอมดีด (Eject) ออกมา   VPCL13, VPCL14 ซีรี่ย์
  11 หน้าจอ POST ไม่แสดงออกมา  เมื่อมีการเปิดเพาเวอร์ของระบบจากการชัตดาวน์   VPCX1, VPCP1, VPCCA, VPCCB, VPCL2, VPCF2, VPCYB, VPCSA, VPCSB, VPCEH, VPCEJ, VPCEL, VPCEG, VPCJ2, VPCZ2, VPCEK2, VPCSE, SVE141, SVE111, SVT111, SVE151, SVE171, SVS131, SVZ131 ซีรี่ย์
  12 การปรับตั้งของ Bluetooth switch ถูกปิดการทำงานใน PC settings/Wireless ภายหลังจากที่มีการ OFF/ON สวิทช์ Hardware ของ wireless ใน Desktop UI 1. เรื่องนี้เกิดเฉพาะกับอุปกรณ์ Atheross Bluetooth
  2. เรื่องนี้จะไม่ส่งผลต่อฟังค์ชั่น Bluetooth
  3. ภายหลังจากที่รีบูตขึ้นมาใหม่ อาการนี้จะหายไป
  VPCL2, VPCF2, VPCEH, VPCEJ, VPCEL, VPCEG, VPCCA, VPCCB, VPCYB, VPCEK, VPCSA, VPCSB, VPCSE, VPCZ2, SVE141, SVE111, SVT111, SVE151, SVE171, SVS131, SVZ131 ซีรี่ย์
  13 ระบบไม่สามารถที่จะเริ่มทำงาน (wake up) จาก LAN จากโหมด Standby   VPCY11, VPCEL, VPCEG, VPCJ2, VPCEK, VPCSA3, VPCSB3, SVE141, SVE111, SVS131, SVZ131 ซีรี่ย์
  14 (Docking) ไอคอน "Safely Remove Hardware and Eject Media" จะหายไปโดยอัตโนมัติ   VPCZ2 SVS131, SVZ131 ซีรี่ย์
  15 (Docking) ไม่มีหน้าต่างแสดงข้อความขึ้นมา หลังจากที่กดปุ่ม undock ของ Docking Station   VPCS1, VPCCA, VPCZ22, SVZ131 ซีรี่ย์
  16 (Docking) ไอคอนของ "Safely Remove Hardware and Eject Media" แสดงไม่ถูกต้อง เมื่อมีการถอด Docking Station ออกไป   VPCZ2 , SVZ131 ซีรี่ย์
  17 การเล่นกลับของ ไฟล์วิดีโอ MPEG2/M2T โดยใช้ Windows Media Player หน้าจอการเล่นกลับจะว่างเปล่า แต่เสียงจะยังคงมีตามปกติ เรื่องนี้จะยังคงขึ้นเกิดใน Win8 RTM build (9200)
  เนื่องจาก WMP ไม่รองรับตัวเข้า/ถอดรหัส MPEG2/M2T codec (PDVD, WMC สามารถรองรับได้)
  เป็นข้อจำกัดของระบบปฏิบัติการ
  VPCCA, VPCCB, VPCL2, VPCF2, VPCYB, VPCSB, VPCEH, VPCEJ, VPCEL, VPCEG, VPCJ2, VPCSA, VPCEK, VPCSE, VPCZ2, SVE141, SVE111,SVT111, SVE151, SVE171, SVS131, SVZ131 ซีรี่ย์
  18 หน้าต่าง Media Player จะหยุดการเล่นกลับภายในข้อความแสดงความผิดพลาดเมื่อทำการเปลี่ยนโหมด Display จากโหมด Extended   VPCCW, VPCEA, VPCEB, VPCEC, VPCM1, VPCF, VPCY1, VPCS1, VPCW2, VPCX1, VGN-P45, VPCZ, VPCL, VPCEE, VPCJ, VPCX1, VPCP1, VCPF1, VPCYA, VPCCA, VPCCB, VPCYB, VPCSB, VPCEH, VPCEJ, VPCEL, VPCEG, VPCEK, VPCSA, VPCSE, SVE141, SVE111, SVT111, SVE151, SVE171, SVS131, SVZ131 ซีรี่ย์
  19 Blue Screen of Death (BSOD) เกิดขึ้น เมื่อทำการปรับตั้งโหมดการแสดงไปเป็น "Extended Mode Only" แล้วทำการรีบูตระบบ แล้วทำการปรับตั้งโหมดการแสดงให้เป็น "Extended Mode"   SVT111 ซีรี่ย์
  20 ไม่มีแทป "Share" และ "PIM Interface" ใน Bluetooth Settings เรื่องนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะกับโมดูล Broadcomm Bluetooth VPCCW, VPCEA, VPCEB, VPCEC, VPCM1, VPCF, VPCY1, VPCS1, VPCW2, VGN-P45, VPCZ, VPCEE, VPCJ, VPCX1, VPCP1, VCPF1, VPCYA, VPCCA, VPCCB, VPCSB, VPCEK, VPCSA, VPCSE ซีรี่ย์
  21 หน้าต่าง "Properties" จะแสดงขึ้นมา เมื่อดับเบิลคลิกที่ไอคอน PC อันอื่น เรื่องนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะกับโมดูล Broadcomm Bluetooth VPCCW, VPCEA, VPCEB, VPCEC, VPCM1, VPCF, VPCY1, VPCS1, VPCW2, VGN-P45, VPCZ, VPCEE, VPCJ, VPCX1, VPCP1, VCPF1, VPCYA, VPCCA, VPCCB, VPCSB, VPCEK, VPCSA, VPCSE ซีรี่ย์
  22 ระบบไม่สามารถจะใช้โปรไฟล์ FTP ทำการดาวน์โหลด/อัพโหลดไฟล์ไปให้กับเครื่องพีซีอื่น เรื่องนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะกับโมดูล Broadcomm Bluetooth VPCCW, VPCEA, VPCEB, VPCEC, VPCM1, VPCF, VPCY1, VPCS1, VPCW2, VGN-P45, VPCZ, VPCEE, VPCJ, VPCX1, VPCP1, VCPF1, VPCYA, VPCCA, VPCCB, VPCSB, VPCEK, VPCSA, VPCSE ซีรี่ย์
  23 รายละเอียดของหน้าจอจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ทำการไฮบริดชัตดาวน์ Windows 8   VPCZ1 ซีรี่ย์
  24 ฟีเจอร์ รูดแล้วถ่ายภาพ (swipe and snap) ไม่สามารถจะเปิดใช้ได้ง่าย ๆ โดยใช้อิริยบทขอบจอ (edge screen gesture) ของ Windows 8. ให้ปิดการเปิด edge จาก VAIO Control Center การรูดจากอิริยบทขอบจอของ Windows 8 จะทำงานได้โดยง่าย VPCL,VPCJ1 ซีรี่ย์
  25 ไม่สามารถทำการปรับวอลลุ่มของ HDMI output เมื่อทำการเล่นวิดีโอ ฟอร์แมท AVCHD จาก Windows Media Player   VPCYB, VPCEL1, VPCEG, VPCSA, VPCSB, SVE141, SVE111, SVE151, SVE171S ซีรี่ย์
  26 ระบบจะแสดงหน้าจอแสดงความผิดพลาดขึ้นมา ภายหลังที่เรียกใช้งานตัวเลือก Gadgets 1. เรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นใน "Clean Install OS"
  2. เรื่องนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะใน "Upgrade OS"
  VPCCW, VPCEA, VPCEB, VPCEC, VPCM1, VPCF, VPCY1, VPCS1, VPCW2, VGN-P45, VPCZ, VPCL, VPCEE, VPCJ, VPCX1, VPCP1, VCPF1, VPCYA, VPCCA, VPCCB, VPCYB, VPCSB, VPCEH, VPCEJ, VPCEL, VPCEG, VPCEK, VPCSA, VPCSE, SVE141, SVE111, SVT111, SVE151, SVE171, SVS131, SVZ131 ซีรี่ย์
  27 ชุดหูฟัง Bluetooth จะไม่เพิ่มเข้ามาในอุปกรณ์ audio output หลังจากที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบ   VPCCW, VPCEA, VPCEB, VPCEC, VPCM1, VPCF, VPCY1, VPCS1, VPCW2, VGN-P45, VPCZ, VPCL, VPCEE, VPCJ, VPCX1, VPCP1, VCPF1, VPCYA, VPCCA, VPCCB, VPCSB, VPCEL, VPCEG, VPCYB1, VPCSA, VPCSE ซีรี่ย์