หมายเลข ID หัวข้อ : S500054389 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/11/2012

Tile คืออะไร ใน Windows 8?

    Tiles หรือ Live Tiles เป็นหน้าจอสี่เหลี่ยมจตุรัสหรือผืนผ้าที่แสดงเป็นรูปแบบเหมือนตารางบนหน้าจอ Start เป็นการแสดงแทนของแอพ Windows 8, แอพพลิเคชั่น Desktop, หน้าเว็บต่าง ๆ, ตำแหน่งต่าง ๆ ของโฟลเดอร์ Explorer และรายการอื่น ๆ จะมีอยู่ใน Windows Store 

    Tile นี้สามารถแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนของข้อความที่ไม่ได้อ่านสำหรับแอพพลิเคชั่น e-mail, อุณหภูมิปัจจุบันในแอพพลิเคชั่น weather, หรือการนัดหมายสำหรับแอพพลิเคชั่น calendar