หมายเลข ID หัวข้อ : S500054643 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/11/2012

วิธีการเปิดแทปใหม่ใน แอพของ Internet Explorer 10

วิธีการเปิดแทปใหม่ใน แอพของ Internet Explorer 10 

  1. เปิด Charms ขึ้นมา โดยการวางเคอร์เซอร์ไว้ที่มุมขวาบนสุดหรือมุมขวาล่างสุด
   หมายเหตุ: ปุ่มลัดในการเปิด Charms คือการกดที่คีย์ <windows> + C 
  2. เลือกที่ Search.
  3. เลือกที่ Internet Explorer.
    
  4. คลิกขวาและเลือกที่ไอคอน "+" ที่อยู่ที่มุมขวาบนสุด
  5. แทปใหม่จะแสดงขึ้นมา
  6. ให้ป้อนแอดเดรสใหม่ที่ท่านต้องการจะเข้าไป
  7. ในตัวอย่างนี้เราจะใช้ yahoo.com และ URLs ที่แนะนำจะแสดงออกมา
  8. กด Enter เพื่อท่องไปใน URL ที่ท่านได้ป้อนเข้าไปนั้น