หมายเลข ID หัวข้อ : S500054643 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/11/2012

วิธีการเปิดแทปใหม่ใน แอพของ Internet Explorer 10

วิธีการเปิดแทปใหม่ใน แอพของ Internet Explorer 10 

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

 1. เปิด Charms ขึ้นมา โดยการวางเคอร์เซอร์ไว้ที่มุมขวาบนสุดหรือมุมขวาล่างสุด
  หมายเหตุ: ปุ่มลัดในการเปิด Charms คือการกดที่คีย์ <windows> + C 
 2. เลือกที่ Search.
 3. เลือกที่ Internet Explorer.
   
 4. คลิกขวาและเลือกที่ไอคอน "+" ที่อยู่ที่มุมขวาบนสุด
 5. แทปใหม่จะแสดงขึ้นมา
 6. ให้ป้อนแอดเดรสใหม่ที่ท่านต้องการจะเข้าไป
 7. ในตัวอย่างนี้เราจะใช้ yahoo.com และ URLs ที่แนะนำจะแสดงออกมา
 8. กด Enter เพื่อท่องไปใน URL ที่ท่านได้ป้อนเข้าไปนั้น