หมายเลข ID หัวข้อ : S500054442 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/10/2012

วิธีแก้ปัญหา เรื่อง Adobe Flash Player ในแอพของ Internet Explorer 10

 วิธีแก้ปัญหา เรื่อง Adobe Flash Player ในแอพของ Internet Explorer 10

  บางเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถทำการแสดงได้อย่างถูกต้อง โดยใช้ แอพ Internet Explorer 10  เราแนะนำให้ท่านทำการสลับไปที่ Desktop Internet Explorer  เมื่อท่านมีปัญหาในการดูเว็บไซต์บางแห่งจากการใช้ Internet Explorer app.

  1. คลิกขวาใน Internet Explorer 10 app.
  2. คลิกที่ไอคอน Settings 
    
  3. Select View on the desktop.

  4. Internet Explorer desktop will now launch.