หมายเลข ID หัวข้อ : 00227832 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/05/2019

ทำไมถึงมีข้อความแสดงความผิดพลาดแสดงออกมา เมื่อเปิด Internet Explorer?

  มีข้อความแสดงความผิดพลาด Please check your Content Advisor settings for missing information (กรุณาตรวจเช็คดูการตั้งค่าของ Content Advisor ของท่านเพื่อดูสิ่งที่ขาดหายไป) แสดงขึ้นมา

  อาการนี้เกิดขึ้นเมื่อเรตติ้งของระบบ Content Advisor มีการเปิดไว้ หรือไฟล์ RATINGS.POL เกิดความเสียหาย หรือไม่มีอยู่

  เพื่อแก้ไขอาการนี้, กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้
  1. เปลี่ยนชื่อไฟล์ Ratings.pol ในโฟลเดอร์ C:\WINDOWS\SYSTEM , ถ้าหากมีไฟล์นี้อยู่
  2. เปิด Internet Explorerขึ้นมา
  3. จากแถบเมนู คลิกที่ Internet Options.
  4. คลิกที่แท็บ Content , และคลิกที่ Settings.
  5. ใส่รหัสผู้ดูแลเข้าไปในช่อง Password
  6. ทำการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับแต่ละกลุ่มในหน้าต่างของ Content Advisor
  7. คลิกที่ OK เพื่อเก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนั้น