หมายเลข ID หัวข้อ : S500054642 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/11/2012

วิธีใช้งานแอพพลิเคชั่น VAIO Gate

วิธีใช้งานแอพพลิเคชั่น VAIO Gate

  แอพพลิเคชั่น VAIO Gate เป็นยูติลิตี้ที่จะอนุญาตให้ท่านเปิดแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานทั่วไปได้อย่างรวดเร็วจากโหมดหน้าเดสทอป

  1. เปิด Search charm ขึ้นมาจากเมนู Start โดยการกดที่คีย์ <Windows> + C
    
  2. เลือกที่ Search charm.
  3. เลือกที่ VAIO Gate.
    
  4. ตรวจสอบว่า ท่านต้องการที่จะให้ VAIO Gate เริ่มการทำงานในตอนล็อกอินเลยหรือไม่ และให้ทำการคลิกที่เครื่องหมายเลือกนั้น 
  5. ปุ่มลัดของแอพพลิเคชั่นของ Sony จะแสดงขึ้นมา

  การเพิ่มแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติมเข้าไปใน VAIO Gate:

  1. คลิกขวาที่แอพพลิเคชั่นที่ระบุ
  2. เลือกที่ Add to VAIO Gate.
  3. เปิด VAIO Gate ขึ้นมา และแอพพลิเคชั่นนั้นจะแสดงอยู่ในรายการแล้ว