หมายเลข ID หัวข้อ : S500054639 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/11/2012

วิธีการเปิด VAIO Gesture Control

วิธีการเปิด VAIO Gesture Control

  ฟังค์ชั่น อิริยบท (gesture) จะทำให้ท่านดำเนินการต่าง ๆ ได้ในแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ด้วยท่าทางของมือโดยอาศัยกล้องในตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO

  หมายเหตุ

  • ฟังค์ชั่นอิริยบทนี้จะถูกปิดการทำงานโดยค่าเริ่มต้น
  • ฟังค์ชั่นกล้องจับอิริยบทนี้อาจจะทำงานได้ไม่ถูกต้องในกรณีต่อไปนี้:
   • บางคนหรือบางสิ่งมีการเคลื่อนไหวด้านหลังท่านในระหว่างที่ท่านแสดงท่าทางอิริยบทมือของท่าน
   • เครื่องคอมพิวเตอรืของท่านวางในสถานที่ไม่มั่นคง
   • ท่านใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในห้องที่มืด
   • ท่านทำอิริยบทของมือของท่านออกนอกบริเวณของกล้องในตัวเครื่อง
   • ท่านเคลื่อนไหวมือของท่านรวดเร็วเกินไป
  • เมื่อเปิดแอพพลิเคชั่นที่รองรับฟังค์ชั่น อิริยบท โดยมีการเปิดฟังค์ชั่นนี้ไว้ ไฟแสดงสถานะของการทำงานของกล้องในตัวเครื่องจะติดสว่าง
  • ถ้าหากกล้องในตัวเครื่องหันไปในทิศทางที่มีแหล่งกำเนิดแสงโดยตรง เช่น ไฟฟลูออเรสเซนต์ อิริยบทของมือของท่านอาจจะไม่ได้รับการจำแนกอย่างถูกต้อง
  • ถ้าหากกล้องภายในตัวเครื่องไม่สามารถจำแนกอิริยบทมือของท่านอย่างถูกต้อง ให้วางมือของท่านลง และลองดูอีกครั้งหลังจากที่ผ่านไประยะหนึ่ง
  1. เปิด Search charm ขึ้นมาจากเมนู Start โดยการกดคีย์ <Windows> + C.
    
  2. เลือกที่ Search.
  3. เลือกที่ VAIO Gesture Control.
  4. ตรวจสอบว่า กล้องได้รับการเลือกไว้แล้ว
  5. ลองทำการควบคุมโดยบางท่าทางอิริยบท: ไปข้างหน้า/ย้อนกลับ, หยุดชั่วคราว, ปรับระดับวอลลุ่มเสียง
  6. เลือกที่ Next.
  7. เลือกแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่ท่านต้องการจะใช้อิริยบท
    
  8. เลือกที่ Finish.

  Media Gallery

  Flick right (สะบัดไปทางขวา)

  Plays the previous track. (เล่นแทรคก่อนหน้านี้)

  Flick left (สะบัดไปทางซ้าย)

  Plays the next track. (เล่นแทรคถัดไป)

  Flick down (สะบัดลงล่าง)

  Pauses playback. (หยุดการเล่นชั่วคราว)

  Rotate clockwise (หมุนตามเข็มนาฬิกา)

  Turns the volume up. (ปรับเพิ่มระดับวอลลุ่มเสียงขึ้น)

  Rotate counterclockwise (หมุนทวนเข็มนาฬิกา)

  Turns the volume down. (ปรับลดระดับวอลลุ่มเสียงลง)

  Windows Media Player

  Flick right (สะบัดไปทางขวา)

  Plays the previous track. (เล่นแทรคก่อนหน้านี้)

  Flick left (สะบัดไปทางซ้าย)

  Plays the next track. (เล่นแทรคถัดไป)

  Flick down (สะบัดลงล่าง)

  Pauses playback. (หยุดการเล่นชั่วคราว)

  Rotate clockwise (หมุนตามเข็มนาฬิกา)

  Turns the volume up. (ปรับเพิ่มระดับวอลลุ่มเสียงขึ้น)

  Rotate counterclockwise (หมุนทวนเข็มนาฬิกา)

  Turns the volume down. (ปรับลดระดับวอลลุ่มเสียงลง)

  Internet Explorer

  Flick right (สะบัดไปทางขวา)

  Goes to the previous page. (ไปยังหน้าก่อนหน้านี้)

  Flick left (สะบัดไปทางซ้าย)

  Goes to the next page. (ไปยังหน้าถัดไป)

  Flick down (สะบัดลงล่าง)

  -

  Rotate clockwise (หมุนตามเข็มนาฬิกา)

  Turns the volume up. (ปรับเพิ่มระดับวอลลุ่มเสียงขึ้น)

  Rotate counterclockwise (หมุนทวนเข็มนาฬิกา)

  Turns the volume down. (ปรับลดระดับวอลลุ่มเสียงลง)

  PowerDVD

  Flick right (สะบัดไปทางขวา)

  Plays the previous chapter. (เล่นตอนก่อนหน้านี้)

  Flick left (สะบัดไปทางซ้าย)

  Plays the next chapter. (เล่นตอนถัดไป)

  Flick down (สะบัดลงล่าง)

  Pauses playback. (หยุดการเล่นชั่วคราว)

  Rotate clockwise (หมุนตามเข็มนาฬิกา)

  Turns the volume up. (ปรับเพิ่มระดับวอลลุ่มเสียงขึ้น)

  Rotate counterclockwise (หมุนทวนเข็มนาฬิกา)

  Turns the volume down. (ปรับลดระดับวอลลุ่มเสียงลง)

  Microsoft PowerPoint
  (ฟังค์ชั่นอิริยบท (gesture) ต่าง ๆ จะมีให้ใช้ได้เฉพาะในระหว่างการเล่นสไลด์โชว์เท่านั้น)

  Flick right (สะบัดไปทางขวา)

  Goes to the previous page. (ไปยังหน้าก่อนหน้านี้)

  Flick left (สะบัดไปทางซ้าย)

  Goes to the next page. (ไปยังหน้าถัดไป)

  Flick down (สะบัดลงล่าง)

  -

  Rotate clockwise (หมุนตามเข็มนาฬิกา)

  Turns the volume up. (ปรับเพิ่มระดับวอลลุ่มเสียงขึ้น)

  Rotate counterclockwise (หมุนทวนเข็มนาฬิกา)

  Turns the volume down. (ปรับลดระดับวอลลุ่มเสียงลง)

  Google Chrome

  Flick right (สะบัดไปทางขวา)

  Goes to the previous page. (ไปยังหน้าก่อนหน้านี้)

  Flick left (สะบัดไปทางซ้าย)

  Goes to the next page. (ไปยังหน้าถัดไป)

  Flick down (สะบัดลงล่าง)

  -

  Rotate clockwise (หมุนตามเข็มนาฬิกา)

  Turns the volume up. (ปรับเพิ่มระดับวอลลุ่มเสียงขึ้น)

  Rotate counterclockwise (หมุนทวนเข็มนาฬิกา)

  Turns the volume down. (ปรับลดระดับวอลลุ่มเสียงลง)

  PlayMemories Home
  (ฟังค์ชั่นอิริยบท (gesture) ต่าง ๆ จะมีให้ใช้ได้เฉพาะในระหว่างการเล่นสไลด์โชว์เท่านั้น)

  Flick right (สะบัดไปทางขวา)

  Goes to the previous page. (ไปยังหน้าก่อนหน้านี้)

  Flick left (สะบัดไปทางซ้าย)

  Goes to the next page. (ไปยังหน้าถัดไป)

  Flick down (สะบัดลงล่าง)

  -

  Rotate clockwise (หมุนตามเข็มนาฬิกา)

  Turns the volume up. (ปรับเพิ่มระดับวอลลุ่มเสียงขึ้น)

  Rotate counterclockwise (หมุนทวนเข็มนาฬิกา)

  Turns the volume down. (ปรับลดระดับวอลลุ่มเสียงลง)