หมายเลข ID หัวข้อ : 00062170 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการติดตั้งหรือติดตั้งซ้ำของซอฟต์แวร์ VAIO Messenger ใน Windows 8 และ 8.1

  คำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นขั้นตอนที่จำเป็นจะต้องใช้ในการยกเลิกการติดตั้งแบบเบ็ดเสร็จครบถ้วนของซอฟต์แวร์ VAIO Messenger และการบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง, ไฟล์และโฟลเดอร์ต่าง ๆ ให้เป็นสภาวะดั้งเดิมก่อนการติดตั้งของซอฟต์แวร์นั้น. เมื่อทำได้เสร็จสิ้น, และถ้าท่านประสงค์จะทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ VAIO Messenger เข้าไปใหม่, อันดับแรกท่านจำเป็นจะต้องทำการยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์ SQL Express/SQL Compact ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ก่อน, และจากนั้นให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของซอฟต์แวร์ VAIO Messenger เข้าไป.

  ข้อสำคัญ: ก่อนที่จะเริ่มต้นกระบวนการนี้ จำเป็นต้องทำ การตั้งค่าระบบปฏิบัติการ ให้แสดงไฟล์และโฟลเดอร์ต่าง ๆ ทั้งหมด.

  การยกเลิกการติดตั้งของซอฟต์แวร์ VAIO Messenger:

  1. การกดที่ คีย์ผสมของ Windows Logo + X บนคีย์บอร์ดและ จากในรายการนั้น, ให้คลิกที่ Control Panel.
   Image

   หมายเหตุ: เนื่องจาก Control Panel เป็นแอพพลิเคชั่นแบบดั้งเดิมของ Windows Desktop, ซึ่งถ้าท่านยังไม่ได้อยู่ที่หน้าจอนี้, หน้าจอจะเปลี่ยนไปที่หน้า Desktop และเปิดหน้าต่าง Control Panel ให้.

  2. ในหน้าต่างของ Control Panel, คลิกที่ Programs and Features.
  3. ในหน้าต่างของ Programs and Features, ให้ทำการคลิกเพื่อทำการเลือกที่ Oasis2service, จากนั้นให้คลิกที่ Uninstall.

   หมายเหตุ:

   • ถ้าหากเมื่อใดก็ตาม ในระหว่างกระบวนการนี้ ท่านเห็นพร็อมพ์ถามถึงรหัสผ่านของแอดมิน หรือมีพร็อมพ์ของ User Account Control แสดงขึ้นมา, ให้พิมพ์รหัสผ่านที่ถูกต้องเข้าไป, หรือคลิกที่ Yes.
   • ถ้าหากเมื่อใดก็ตามในระหว่างกระบวนการนี้มีพร็อมพ์ของ Are you sure แสดงขึ้นมา, ให้คลิกที่ Yes.
  4. เมื่อการยกเลิกการติดตั้งของ Oasis2service เสร็จสิ้น, ให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ VAIO Messenger จากรายการนั้นและให้คลิกที่ Uninstall อีกครั้ง.
  5. ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์.
  6. เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้มีการรีสตาร์ทเสร็จสิ้น, ให้คลิกที่ Start และจากนั้นให้คลิกที่ Computer.
  7. ดับเบิลคลิกที่ Local disk (C:).
  8. ใน Local disk (C:), ให้ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ Program Files (x86) สำหรับ ระบบ 64-bit, หรือที่โฟลเดอร์ Program Files
   สำหรับระบบ 32-bit.
  9. ในโฟลเดอร์ Program Files/Program Files (x86), ถ้าหากมีโฟลเดอร์ DDNi อยู่, ให้คลิกเพื่อทำการเลือกโฟลเดอร์นั้นและจากนั้นให้กดที่คีย์ Delete บนคีย์บอร์ด.
  10. กลับไปที่ โฟลเดอร์ Local disk (C:) และดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ Programdata.
  11. ในโฟลเดอร์ Programdata, ถ้าหากมีโฟลเดอร์ DDNi อยู่ด้วย, ให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่โฟลเดอร์นั้นและจากนั้นให้กดที่คีย์ Delete บนคีย์บอร์ด.

  การยกเลิกการติดตั้งของซอฟต์แวร์ ในตอนนี้ได้ทำเสร็จสิ้นแล้ว.

  การยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์ SQL Express/SQL Compact :

  1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X บนคีย์บอร์ดและ จากในรายการนั้น, ให้คลิกที่ Control Panel.
  2. ในหน้าต่างของ Control Panel, ให้คลิกที่ Programs and Features.
  3. ในหน้าต่างของ Programs and Features, ให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ SQL Express หรือ SQL Compact, และจากนั้นให้คลิกที่ Uninstall.

   หมายเหตุ:

   • ถ้าหากเมื่อใดก็ตามในระหว่างกระบวนการนี้ท่านเห็นพร็อมพ์ถามถึงรหัสผ่านของแอดมิน หรือมีพร็อมพ์ของ User Account Control แสดงขึ้นมา, ให้พิมพ์รหัสผ่านที่ถูกต้องเข้าไป, หรือคลิกที่ Yes.
   • ถ้าเมื่อใดก็ตามในระหว่างกระบวนการนี้ มีพร็อมพ์ของ Are you sure แสดงขึ้นมา, ให้คลิกที่ Yes.
  4. เมื่อกระบวนการยกเลิกการติดตั้งเสร็จสิ้น, ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์.

  การยกเลิกการติดตั้งของซอฟต์แวร์ SQL Server Express หรือ SQL Compact ตอนนี้ก็จะเสร็จสิ้นแล้ว.

  การติดตั้งซอฟต์แวร์ VAIO Messenger:

  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อทำการติดตั้ง (หรือติดตั้งซ้ำ) ซอฟต์แวร์ VAIO Messenger และรับข้อความต่าง ๆ จาก Sony ใหม่, รวมถึงข้อมูลการสนับสนุน, ข้อเสนอและคำเตือนต่าง ๆ

  1. เปิด Internet Browser และไปที่ตำแหน่งนี้เพื่อหาตัวติดตั้งของ VAIO Messenger: http://ddni.o.miisolutions.net/VAIO_Messenger_Setup_2.0.382.0.zip
  2. ที่กรอบ Save As, ให้คลิกที่ตัวเลือก SAVE, เลือกไปที่ Desktop ให้เป็นตำแหน่งที่จะทำการเก็บบันทึกไฟล์สำหรับติดตั้งนี้, และจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม SAVE.

   หมายเหตุ: ไฟล์ตัวติดตั้งจะเริ่มทำการดาวน์โหลดไปที่หน้า Desktop (หรือตำแหน่งอื่นที่ระบุไว้). ระยะเวลาของการดาวน์โหลดจะขึ้นอยู่กับความเร็วการเชื่อมต่อ Internet, แต่ก็ควรจะไม่นาน เนื่องจาก ไฟล์มีขนาดเพียง 7.5 MB.

  3. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น, ให้คลิกที่ปุ่ม CLOSE.
  4. หาไฟล์สำหรับติดตั้งนี้บนหน้าเดสทอป (หรือตำแหน่งอื่นที่ระบุไว้) ที่ตัวสำหรับติดตั้งนี้ได้ถูกเก็บบันนทึกไว้, คลิกขวาที่ไอคอนของโฟลเดอร์และเลือกที่ Extract files.
  5. เปิดโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ที่แตกออกมาและดับเบิลคลิกที่ไฟล์ VAIO Messenger Setup.

   หมายเหตุ: ถ้าหากมีพร็อพ์ถามถึงรหัสผ่านของแอดมิน หรือพร็อมพ์ของ User Account Control แสดงขึ้นมา, ให้พิมพ์รหัสผ่านที่ถูกต้องเข้าไป, หรือคลิกที่ Yes.

  6. ที่หน้าจอ MS SQL Compact install, ให้คลิกที่ NEXT.
  7. ที่หน้าจอของ VAIO Messenger install, ให้คลิกที่ NEXT.
  8. ที่หน้าจอ VAIO Messenger installation complete, ให้คลิกที่ FINISH.
  9. ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์.

  การติดตั้งของซอฟต์แวร์ VAIO Messenger ในตอนนี้จะทำได้เสร็จสิ้นแล้ว.