หมายเลข ID หัวข้อ : S500054154 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/08/2012

วิธีการคืนสภาพ (recover) เครื่อง VAIO ของท่านด้วย VAIO Care 7

วิธีการคืนสภาพ (recover) เครื่อง VAIO ของท่านด้วย VAIO Care 7

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

VAIO Care 7 สามารถที่จะใช้คืนสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กลับไปเป็นการติดตั้งซอฟต์แวร์เดิมที่มาจากโรงงานได้

 

คำเตือน: ข้อมูลทั้งหมด การปรับตั้งต่าง ๆ และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เพิ่มเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์จะถูกลบออกหมด ในระหว่างกระบวนการนี้ท่านมีโอกาสที่จะทำการแบ็คอัพข้อมูลของท่านได้ Sony ไม่รับประกันข้อมูลส่วนตัวของท่านว่า จะสามารถทำการแบ็คอัพและคืนสภาพให้ได้อย่างถูกต้อง

ข้อสำคัญ:

 • รุ่นนี้ไม่ต้องใช้แผ่นสำหรับการทำการคืนสภาพ (Recovery Discs) ข้อมูลในการคืนสภาพจะมีอยู่ในพาร์ติชั่นพิเศษของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟนี้ แต่ก็ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ให้สร้างชุดของแผ่นสำหรับการคืนสภาพเอาไว้ หรือท่านอาจจะเลือกที่จะซื้อแผ่นสำหรับคืนสภาพนี้ได้จากส่วนสนับสนุนของ Sony ก็ได้
 • ถ้าหากระบบปฎิบัติการไม่เริ่มทำงาน และไม่สามารถทำการแก้ปัญหาด้วยวิธีการอื่น ๆ ได้ การคืนสภาพให้กับระบบสามารถจะทำได้โดยการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นขึ้นมา และกดที่คีย์ F10 เมื่อมีโลโก้ VAIO แสดงขึ้นมา หรือโดยการกดที่คีย์ ASSIST เมื่อ เครื่อง VAIO นั้นปิดอยู่
  หมายเหตุ: สำหรับเครื่อง่คอมพิวเตอร์ VAIO ต่าง ๆ ที่วางจำหน่ายใน ฤดูร้อนปี 2012 ตัวเลือก F10 จะถูกปิดไม่ใช้งาน และจะมีเพียงตัวเลือกคีย์ Assist เท่านั้นที่ทำงานได้
 • แนะนำให้เชื่อมต่อกับตัว AC adapter เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อไม่ให้เกิดการขาดตอนของกำลังไฟ
 • แนะนำให้ปลดอุปกรณ์ภายนอกต่าง ๆ ทั้งหมดออก เช่น เครื่องพิมพ์ สายเครือข่าย กล้อง ฮาร์ดดิสก์หรือแฟลชไดร์ฟภายนอก

 

ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่แสดงไว้ด้านล่างเพื่อทำการคืนสภาพระบบ:

 1. ปิดโปรแกรมต่าง ๆ ที่เปิดอยู่ทั้งหมด
 2. คลิกที่ปุ่ม Start แล้วคลิกที่ All Programs.
 3. ในเมนู All Programs ให้คลิกที่ โฟลเดอร์ VAIO Care แล้วให้คลิกที่ VAIO Care
  หมายเหตุ: ถ้ามีการแสดงขึ้นมาของพรอมพ์ให้ใส่รหัสผ่านของแอดมิน หรือพรอมพ์ของ User Account Control ให้พิมพ์รหัสผ่านที่ถูกต้องเข้าไปแล้วคลิกที่ Yes
 4. ในหน้าต่างของ VAIO Care ให้คลิกที่ Advanced Tools
  https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/506553/VC7_recovery_1.jpg 
 5. ใน Advanced Tools ให้คลิกที่ Restore and Recovery
  https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/506553/VC7_recovery_2.jpg 
 6. ในหน้าต่างของ Recovery ให้คลิกที่ Recover computer
  https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/506553/VC7_recovery_3.jpg 
 7. หน้าต่างยืนยัน จะโผล่ขึ้นมา ให้คลิกที่ปุ่ม Yes 
  หมายเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการรีสตาร์ท  
  https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/506553/VC7_recovery_4.jpg 
 8. ขึ้นอยู่กับการระบุประเทศของรุ่นที่ท่านซื้อมา ตัวให้เลือกภาษาอาจจะแสดงออกมา ให้เลือกภาษาของท่าน แล้วคลิกที่ OK
  https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/506553/VCR_1.jpg 
 9. ในหน้าต่างของ VAIO Care Rescue ให้คลิกที่ Start recovery wizard
  https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/506553/VCR_2.jpg 
 10. ในหน้าต่างของ Do you need to rescue your data? ให้คลิกที่ Yes, I'd like to start rescue now
  หมายเหตุ: ถ้าท่านไม่มีข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านที่จะต้องมีการแบ็คอัพ ให้คลิกปุ่ม Skip Rescue และดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 15
   https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/506553/VCR_2.jpg 
 11. เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บภายนอกเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น USB hard drive หรือ thumb drive.
 12. ในหน้าต่าง Select Rescue type ให้คลิกที่ Easy rescue หรือ Custom Rescue.
  หมายเหตุ:
  • Easy Rescue จะแบ็คอัพคอนเทนท์ในฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดและต้องใช้พื้นที่และเวลาในการจัดเก็บมากกว่าในการแบ็คอัพ ให้เสร็จ
  • Custom Rescue จะอนุญาตให้ท่านเลือกโฟลเดอร์ของ ยูสเซอร์ที่จะทำการคืนสภาพได้เอง 
   https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/506553/VCR_2.jpg 
  • ซอฟต์แวร์จะทำการตรวจหาข้อมูลของท่านเองโดยอัตโนมัติ  
   https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/506553/VCR_2.jpg 
 13. ทำการคลิกเพื่อทำการเลือกไดร์ฟที่ท่านต้องการจะทำการแบ็คอัพข้อมูลของท่านแล้ว คลิกที่ปุ่ม Next 
  หมายเหตุต่าง ๆ :
  • หน้าจอนี้จะแสดงจำนวนของพื้นทีว่างของแผ่นที่ต้องการ และจำนวนของพื้นที่ว่างในไดร์ฟภายนอกนั้น
  • ถ้าไดร์ฟของท่านไม่มีแสดงในรายการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO ของท่านอย่างถูกต้องแล้ว - และจ่ายกำลังงานให้ด้วย ถ้าต้องมี ถ้ายังไม่สามารถตรวจพบได้ ให้ตรวจสอบกับคู่มือหรือเว็บไซต์สนับสนุนของไดร์ฟนั้นว่า ท่านต้องทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ให้ด้วยหรือไม่  
   https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/506553/VCR_2.jpg 
 14. ในหน้าต่างของ Confirm options and start rescue ให้คลิกที่ปุ่ม Start Rescue 

  หมายเหตุ: หน้าต่างแสดงความคืบหน้าจะแสดงสถานะของการแบ็คอัพ
  /vaio/attachments/506553/VCR_8.jpg 
 15. ในหน้าต่างของ Rescue has completed successfully ให้คลิกที่ Proceed with recovery
  หมายเหตุ: ให้เลือกไดร์ฟอื่นเพื่อทำการคืนสภาพแทน ถ้าหากใช้ได้
  /vaio/attachments/506553/VCR_8.jpg 
 16. ในหน้าต่างของ "Are you sure you want to start recovery?" ให้ทำการคลิกเพื่อเลือก Yes, I'm sure แล้วคลิกที่ ปุ่ม Start Recovery
  /vaio/attachments/506553/VCR_8.jpg
  หมายเหตุ: หน้าต่างแสดงสถานะจะแสดงความคืบหน้าของแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ไม่ต้องทำอะไรกับส่วนนี้ ขั้นตอนนี้อาจจจะใช้เวลาถึง 2 ชั่วโมงและเครื่องคอมพิวเตอร์อาจจะมีการรีสตาร์ทหลายครั้ง
   
  /vaio/attachments/506553/VCR_8.jpg 
 17. ในหน้าต่างของ Recovery complete ให้คลิกที่ปุ่ม Restart 
  หมายเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการรีสตาร์ท
  /vaio/attachments/506553/VCR_8.jpg 
 18. ให้ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอเพื่อทำการเซ็ตอัพระบบปฏิบัติการและทำการคืนสภาพระบบให้เสร็จสิ้น
  /vaio/attachments/506553/VCR_8.jpg