หมายเลข ID หัวข้อ : S500054443 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/10/2012

วิธีการเปิด Control Panel

วิธีการเปิด Control Panel

  Control Panel อันใหม่นี้จะเรียกว่า PC Settings ที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้ทำการปรับแต่งการปรับตั้งต่าง ๆ ได้เองภายใน Windows 8  เพื่อที่จะทำการเปิด PC Settings  ให้อ้างอิงกับ  ลิ้งค์  ต่อไปนี้

  ตัว Classic Control Panel จะยังคงมีอยู่ และสามารถจะเปิดขึ้นมาได้โดยใช้ขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้:

  1. เปิด Charms ขึ้นมา โดยการวางเคอร์เซอร์ไว้ที่มุมขวาบนสุดหรือมุมซ้ายล่างสุด
  2. เลือกที่ Search.
  3. พิมพ์คำว่า Control Panel.
    
  4. เลือกที่ Control Panel 
  5. ตัว Classic Control Panel จะเปิดขึ้นมาในโหมด desktop 
    

  หรือท่านอาจจะลองตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้:

  1. เปิด Charms ขึ้นมาโดยการวางเคอร์เซอร์ไว้ที่มุมขวาบนสุดหรือมุมซ้ายล่างสุดบนหน้าเดสทอป
  2. เลือกที่ Settings 
  3. เลือกที่ Control Panel.