หมายเลข ID หัวข้อ : S500054609 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/11/2012พิมพ์

โหมด Airplane คืออะไรและมีวิธีการใช้งานอย่างไร ?

โหมด Airplane คืออะไรและมีวิธีการใช้งานอย่างไร ?

  โหมด airplane ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะอนุญาตให้ท่านหยุดการส่งสัญญาณใด ๆ ออกไป ในระหว่างที่ยังอนุญาตให้ท่านสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้เป็นปกติ

  1. เปิด Charms ขึ้นมาจากหน้าเดสทอปโดยการวางเคอร์เซอร์ไว้ที่มุมขวาบนสุดหรือมุมขวาล่างสุด 
    
  2. เลือกที่ Settings
  3. เลือกที่ ไอคอน wireless 
    
  4. ปรับแต่งการปรับตั้งจาก Off ไปเป็น On ในตัวเลือกของโหมด Airplane