หมายเลข ID หัวข้อ : 00270410 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/11/2021

ขั้วต่อสาย HDMI ยังมีความรู้สึกว่าหลวมแม้จะใส่เข้าไปในกล้องอย่างแน่นหนาแล้ว

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    เพื่อเป็นการผ่อนคลายแรงที่ขั้วต่อ HDMI ได้มีการออกแบบโครงสร้างให้เป็นแบบลอยเพื่อกระจายภาระบนขั้วต่อเมื่อเสียบหรือถอดสาย สิ่งนี้ส่งผลให้มีการเคลื่อนไหวได้เล็กน้อยเมื่อเชื่อมต่อสายและเป็นเรื่องปกติในการใช้งานของกล้องนี้

    วิดีโอสั้นนี้แสดงถึงโครงสร้างลอยและการเชื่อมต่อ

    หมายเหตุ: ใช้ตัวป้องกันสายที่ให้มาทำการยึดสายให้อยู่กับที่ป้องกันสายจากการหลุดออกมาเมื่อใช้กล้อง คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ