หมายเลข ID หัวข้อ : S500054601 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/11/2012

ทำไมถึงมีเสียงนอยส์คลิกรบกวน เมื่อทำการเปลี่ยนค่าการเปิดรับแสง ในการบันทึกภาพยนตร์ ?

เมื่อทำการเปลี่ยนค่ารูเปิดรับแสงในขณะที่ทำการบันทึกภาพยนตร์ จะได้ยินเสียงนอยส์คลิกรบกวน

    เป็นเสียงการทำงานของรูเปิดรับแสง และไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดปกติ เมื่อโหมดการถ่ายภาพตั้งไว้เป็น Movie (Aperture Priority) หรือ Movie (Manual Exposure) ให้ระวังการปรับตั้งของรูเปิดรับแสง

    ถ้าหากเสียงนั้นได้ยินชัดเจน ให้ใช้ไมโครโฟนภายนอกที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของปลั๊กแบบมินิ 3.5 มม. โดยการเชื่อมต่อเข้ากับแจ็คขั้วต่อไมโครโฟนของกล้อง และวางไว้ให้ห่างจากเลนส์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จะทำให้เสียงนั้นลดลงไปอย่างเห็นได้ชัด 

    ถ้าหากเสียงยังคงรบกวนท่าน แนะนำให้ทำการตั้งการบันทึกเสียง (Audio Recording) ไปเป็น Off โดยตั้งจากเมนูการถ่าย Movie