หมายเลข ID หัวข้อ : 00083178 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020พิมพ์

การรบกวนไม่ได้ลดลง เมื่อทำการถ่ายโดยใช้ฟีเจอร์ Multi-frame noise reduction.

    Multi-frame noise reduction จะช่วยทำการลดนอยส์รบกวนในภาพโดยการรวมตัวของการเปิดรับแสงและปล่อยให้มีการเลือกค่า ISO ที่ใหญ่ ๆ กว่าค่าความไว ISO สูงสุดตามปกติได้. การลดนอยส์รบกวนนี้จะมีผลน้อย ถ้าหากมีการตั้งให้ High ISO NR ไว้ที่ OFF.

    ดังนั้น, จึงขอแนะนำให้ทำการตั้งให้ High ISO NR to Normal หรือ Low เมื่อทำการถ่ายกับการปรับตั้งค่า ISO สูง ๆ.

    หมายเหตุ: ถ้าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อทำการเปลี่ยนการปรับตั้งของ High ISO NR, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.