หมายเลข ID หัวข้อ : 00204357 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/11/2018

นอยส์รบกวนในช่องมองภาพ(จอมอนิเตอร์) เห็นได้ชัดมากขึ้นเมื่อกดปุ่มปลดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่ง.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

นอยส์รบกวนมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อท่านกดปุ่มปลดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่ง ในระหว่างที่ใช้รูเปิดรับแสงที่แคบในโหมด A พร้อมกับมีการตั้ง Anti-flicker Shoot. ไปที่ On.

[1] ก่อนการกดปุ่มปลดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่ง
[2] เมื่อทำการกดปุ่มปลดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่ง


อาการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเฟรมเร็ตของไลฟ์วิวมีความเร็วขึ้นเพื่อจะตรวจหาการกระพริบ.
ความเร็วชัตเตอร์ของไลฟ์วิวก็จะมีความเร็วเพิ่มขึ้นตามเฟรมเร็ตนั้นด้วย และทำให้ปริมาณของแสงลดลงไป.
นอยส์รบกวนที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นการชดเชยให้กับความสว่างที่น้อยลง.

นอยส์รบกวนนี้ ไม่ได้มีผลกระทบต่อภาพที่บันทึกไว้จริง อย่างไรก็ตาม, ถ้าหากท่านกังวล ให้ทำการปิด Anti-flicker Shoot.ลงไป.