หมายเลข ID หัวข้อ : 00083102 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/08/2015

การโฟกัสของฉากหลังเปลี่ยนแปลงไปภายหลังการถ่ายภาพหรือถ่ายภาพยนตร์.

    เมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์, การปรับตั้งของรูเปิดรับแสงสามารถจะควบคุมได้ขึ้นอยู่กับโหมดของการบันทึกนั้น. เนื่องจาก ค่าของรูเปิดรับแสงอาจจะเปลี่ยนไปได้ในระหว่างการบันทึก, ความเบลของโฟกัสในฉากหลัง (ความลึกของสนามภาพ) อาจจะมีการเปลี่ยนไปได้ เมื่อทำการถ่ายภาพแล้ว.

    ถ้าต้องการจะตรวจสอบดูระดับของความพร่ามัวของโฟกัสของภาพนิ่ง, ให้กดที่ปุ่ม Preview. ค่าของรูเปิดรับแสงจะแสดงออกมาในหน้าจอ LCD หรือในวิวไฟน์เดอร์.