หมายเลข ID หัวข้อ : S500054588 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/11/2012

ตัวเลือกสถานที่ตั้ง (location) คืออะไร และมีวิธีการตั้งค่าอย่างไร ?

ตัวเลือกสถานที่ตั้ง (location) คืออะไร และมีวิธีการตั้งค่าอย่างไร ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ฟีเจอร์ Location จะอนุญาตให้แอพพลิเคชั่นหาสถานที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อที่จะให้บริการบางอย่างกับท่านได้ เช่น แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ (Weather) จะต้องการทราบสถานที่ตั้งปัจจุบันของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อการจัดหารายงานอากาศที่แม่นยำให้ท่านได้ 

 1. จากหน้าจอ Start  เปิด Charms ขึ้นมา โดยการวางเคอร์เซอร์ไว้ที่มุมขวาสุดหรือมุมขวาล่างสุด
  หมายเหตุ: ชอร์ตคัทที่จะเปิด Charms ได้คือ การกดที่คีย์ <Windows> + C
 2. เลือกที่ Settings
 3. เลือกที่ Control Panel
   
 4. เลือกที่ Hardware and Sound
   
 5. เลือกที่ Location Settings
   
 6. ตรวจสอบว่า Turn on the Windows Location platform ได้รับการเลือกหรือไม่ได้เลือก