หมายเลข ID หัวข้อ : S500054588 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/11/2012

ตัวเลือกสถานที่ตั้ง (location) คืออะไร และมีวิธีการตั้งค่าอย่างไร ?

ตัวเลือกสถานที่ตั้ง (location) คืออะไร และมีวิธีการตั้งค่าอย่างไร ?

  ฟีเจอร์ Location จะอนุญาตให้แอพพลิเคชั่นหาสถานที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อที่จะให้บริการบางอย่างกับท่านได้ เช่น แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ (Weather) จะต้องการทราบสถานที่ตั้งปัจจุบันของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อการจัดหารายงานอากาศที่แม่นยำให้ท่านได้ 

  1. จากหน้าจอ Start  เปิด Charms ขึ้นมา โดยการวางเคอร์เซอร์ไว้ที่มุมขวาสุดหรือมุมขวาล่างสุด
   หมายเหตุ: ชอร์ตคัทที่จะเปิด Charms ได้คือ การกดที่คีย์ <Windows> + C
  2. เลือกที่ Settings
  3. เลือกที่ Control Panel
    
  4. เลือกที่ Hardware and Sound
    
  5. เลือกที่ Location Settings
    
  6. ตรวจสอบว่า Turn on the Windows Location platform ได้รับการเลือกหรือไม่ได้เลือก