หมายเลข ID หัวข้อ : 00062115 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/11/2014

วิธีการเพิ่มหรือลบตัวเลือก Open With ออกจากเมนูคลิกขวาใน Windows 8 และ 8.1

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อทำการเพิ่มตัวเลือก Open With ให้กับเมนูคลิกขวา:

คำเตือน: มีความเสี่ยงของการทำงานที่ล้มเหลวของซอฟต์แวร์ และการสูญหายของข้อมูล. เมื่อทำการแก้ไขค่า Registry, จะมีความเสี่ยงต่อความล้มเหลวของการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือระบบปฏิบัติการ, ที่อาจจะส่งผลให้เกิดการสูญหายของข้อมูลได้.

ข้อสำคัญ: ก่อนที่จะทำต่อในขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้, อันดับแรก ให้ทำการแบคอัพ Registry และ สร้างจุด Restore point

  1. สร้างจุด Restore point